40 miljoen euro voor innovatieve landbouw en voedselproductie

Dit geld gaat onder meer naar twee investeringsfondsen en innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden, zoals voor landbouwrobots.

Trefwoorden: #agrifood-sector, #innovatie, #innovatieve landbouw, #investeringsfonds, #voedselproductie

Lees verder

nieuws

( Foto: Future Food Fund )

ENGINEERINGNET.NL - Het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven stelt dit bedrag beschikbaar voor innovatieve projecten en startende bedrijven in de agrifood-sector. Met forse investeringen in hightech innovaties moet Nederland in de toekomst koploper blijven in duurzaam geproduceerd voedsel en toonaangevend met innovaties in de land- en tuinbouw.

Staatssecretaris Martijn van Dam: “De Nederlandse agrifood-sector is één van de meest productieve in de wereld. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

Om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, wil de staatssecretaris met name jonge en kleine ondernemingen helpen om hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten.

Het ministerie van Economische Zaken stelt daarom 12 miljoen euro beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital fondsen. Het Future Food Fund is een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food, waarbij 24 investeerders zijn aangesloten. Aan het Shift Seed Fonds nemen onder andere Menzis, Rabobank, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft deel.

Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken minimaal verdubbeld, waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve starters in de agrifood-sector.

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World stelt het ministerie 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten, die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het gaat in totaal om acht projecten, die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen:

  1. Landbouwrobots - Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.
  2. Big data voor veiliger voedsel - Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.
  3. Slimme kasmaterialen - Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.
  4. Big Data in de koelversketen - Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.
  5. Informatie uit de plant - Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.
  6. Klimaatbestendige kasconstructies - Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas.
  7. Pratende sensoren op akker en wei - Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen, die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.
  8. Big data in de pluimveevleesketen - Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

Verder stelt staatssecretaris Van Dam nog eens 500.000 euro beschikbaar voor zogenoemde startup accelerators. Deze accelerators gaan startende bedrijven ondersteunen en de introductie van innovaties versnellen. Zo krijgen de starters bijvoorbeeld hulp van gevestigde bedrijven bij het maken van bedrijfsplannen en marketingconcepten.

Ook zorgen de accelerators voor betere toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.