Consortium wil CO2-uitstoot door luchtvaart met kwart verminderen

Op de Entrance-site van RU Groningen en de Hanze University of Applied Sciences in Groningen is het motorentestlabo van het consortium Clean Tech Aviation sinds kort operationeel.

Trefwoorden: #Clean Tech Aviation, #CNG, #CO2-uitstoot, #Hanze University of Applied Sciences, #LNG, #Rijksuniversiteit Groningen, #testlabo

Lees verder

Magazine

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.NL - Het nieuwe labo voert diverse tests uit voor het gebruik van LNG en CNG als brandstof voor de luchtvaart.

LNG en CNG zijn al langer in gebruik als brandstof voor wagens. Het essentiële verschil is dat LNG tot 600 keer compacter wordt door gewoon aardgas tot onder zijn kookpunt (-162°C) af te koelen. Bij CNG is de compactheid beperkter en komt ze tot stand door het gas onder hoge druk op te slaan.

Op CNG rijden vooral lichte bedrijfsvoertuigen, op LNG trucks. LNG rukt, aangezwengeld door de strenge emissienormen in de Noordzee en de Baltische Zee, ook op als scheepsbrandstof. Maar in de luchtvaart heersen nog altijd traditionele fossiele brandstoffen. CTA wil daarin verandering brengen.

Dalende brandstofprijzen
Entrance, het «Energy Transition Centre», is opgetrokken op de Zernike-campus, de technologiecampus van de Hanze en de RUG. Leden van het CTA-consortium zijn onder meer het Hanze College Groningen, de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), gastransportnetbeheerder Gasunie, aardgasleverancier Gasterra , gasleverancier Engie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam.

Het is hun ambitie om tegen 2018 een operationeel prototype in de lucht te hebben en hun hoop om op termijn de CO2-uitstoot door de luchtvaart met een kwart te verminderen. Ze voorzien ook een vermindering van andere emissies en een forse daling van de brandstofprijzen in de luchtvaart. Onrechtstreeks zijn ook Rolls Royce, Piper en Textron (Lycoming en Cessna) bij CTA betrokken.

Het labo in Groningen is een gebouw van ongeveer 18 m², met geluidsabsorberende wanden. De binnenwanden zijn van hout: mocht er door een technische fout LNG vrijkomen en daarna in contact komen met metaal, dan zou het metaal onmiddellijk bros worden. De opening ervan is het resultaat van zes jaar voorbereidende inspanningen.

Het consortium heeft 1,3 miljoen euro klaarstaan voor de afwerking van het brandstofproject. Er bestaat ook een goede kans dat het initiatief kan rekenen op 3,7 miljoen euro Europese steun. Bij de eerste tests zal CTA motoren gebruiken die geschikt zijn voor aardgas als brandstof en kleine vliegtuigen met één of twee motoren, zoals lesvliegtuigen en zakenjets, die tot tien passagiers kunnen vervoeren.

Momenteel gebruiken dergelijke vliegtuigen AvGas - een veredelde autobrandstof - en kerosine als brandstof. De eerste tests worden uitgevoerd met drie propellermotoren en één straalmotor. Een TEU-student wijdt zijn masterverhandeling aan het project.

Certificatie
CTA-initiefnemer Ben Cappelle, zelf vliegtuigpiloot, verwacht dat de innovatie eerst zal gebeuren bij les- en zakenvliegtuigen. «De aanpassing van grote vliegtuigen wordt pas mogelijk na de certificering nadat de producenten van grotere straalmotoren de innovatie van het CTA-consortium hebben overgenomen».

Cappelle verwacht die doorbraak vanaf 2020. «Hij zal geleidelijk plaatsvinden, in lijn met de voortschrijdende vernieuwing van de luchtvloten».

Na de labotesten worden de brandstoftanks en de motoren in de testvliegtuigen geïnstalleerd. Wanneer de testvluchten bevredigende resultaten opleveren, zullen de volgende stappen certificatieaanvragen zijn bij de Europese luchtvaartautoriteit European Aviation Safety Agency (Easa) en bij de Amerikaaanse Federal Aviation Administration (FAA).


door Koen Mortelmans, Engineeringnet

Op de foto:
Het labo in Groningen is een gebouw van ongeveer 18 m², met houten binnenwanden: mocht er door een technische fout LNG vrijkomen en daarna in contact komen met metaal, dan zou het metaal onmiddellijk bros worden.