Vlaamse regering maakt 1 miljoen euro vrij voor ‘smart cities’

Vlaams minister Liesbeth Homans lanceert het “Smart Flanders-programma” om de 13 centrumsteden en de VGC in Brussel gezamenlijk te ondersteunen in hun ontwikkeling tot smart cities.

Trefwoorden: #centrumsteden, #imec, #Liesbeth Homans, #onderzoek, #Smart Cities, #Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, #Vlaamse Regering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Flickr, SCXFC_63 )

ENGINEERINGNET.BE - Voor dit ondersteuningsprogramma dat loopt tot eind 2019 wordt een projectsubsidie van 1.000.000 euro toegekend aan imec, onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.

Liesbeth Homans: “Slimme steden zijn steden die open data en de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden om file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren, hun burgers digitaal snel te informeren, enz.”

In een slimme stad creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven samen oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Dit gaat om het verminderen van files, het creëren van een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, het wegwerken van drempels voor kansengroepen enz.

Kwaliteitsvolle open data gekoppeld aan de nieuwste ICT-mogelijkheden (het Internet of Things dat sensoren, camera’s, … aan mekaar koppelt) bieden sterke opportuniteiten om deze uitdagingen mee te helpen aanpakken. Het project gaat immers inzetten op het standaardiseren van smart city-data. Door gebruik te maken van dezelfde formaten, maken we het mogelijk dat private (app)ontwikkelaars smart city-toepassingen gaan ontwikkelen die in alle steden kunnen gebruikt worden.

Homans: “We staan aan de vooravond van de grote doorbaak van het Smart City gebeuren. Vlaanderen beschikt met imec, zeker na de recente fusie met iMinds, over een toponderzoekscentrum dat over alle technische expertise beschikt. Het Smart Flanders-programma en imec zullen de centrumsteden ondersteunen om hun smart city-data open te stellen.”

In een eerste fase van het ondersteuningstraject zal imec alle centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC) helpen om Open and Agile Smart Cities (OASC-steden) te worden. Dit internationaal initiatief zorgt ervoor dat er met gestandaardiseerde data gewerkt wordt.

Met deze ondersteuning zullen steden leren data op een hoogwaardige en Europees erkende manier open te stellen o.a. via een open data charter. Op deze manier kunnen alle stadsactoren op een gelijkwaardige manier met data aan de slag om stedelijke oplossingen te creëren. Ook kan je hierdoor steeds de nieuwste ICT-mogelijkheden aanwenden, zonder afhankelijk te worden van bepaalde platformen of derde partijen.

In een tweede fase gaan steden gezamenlijk stedelijke noden selecteren die ze met bepaalde datasets willen helpen oplossen. Dit zal leiden tot 1 à 2 pilootprojecten per jaar waarbij smart city-datasets geopend worden en waarbij stadsoverschrijdend samengewerkt en geleerd wordt.

In een derde fase zullen steden ook gebruik kunnen maken van het ‘City of things-testbed’ in Antwerpen. Met dit 100% realistisch living lab kunnen stadsbesturen en stedelijke actoren producten en diensten met een positief effect op de burger ontwikkelen, testen en optimaliseren.


Prof Dr. Pieter Ballon, (imec-smit, VUB) en auteur van het boek ‘Smart cities, hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ zal dit programma de komende jaren coördineren.