Vier bedrijven gaan groene stroom aan Rijksoverheid leveren

Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon gaan circa 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar leveren, waarmee een bedrag is gemoeid van circa 200 miljoen euro voor de looptijd van 5 jaar.

Trefwoorden: #elektriciteit, #Eneco, #Engie, #Greenchoice, #groene stroom, #Nuon, #Rijksoverheid, #Rijksvastgoedbedrijf

Lees verder

Nieuws

( Foto: Energiepark Waalwijk, fotograaf: © Riesjard Schropp )

ENGINEERINGNET.NL - De vier bedrijven hebben de aanbesteding gewonnen om van 2018 tot en met 2022 groene stroom te leveren aan de hele Rijksoverheid. De geleverde hoeveelheid van ongeveer 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar wordt verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen.

De stroom wordt geleverd inclusief certificaten, ofwel garanties van oorsprong. Een derde deel van de stroom komt van Nederlandse wind- of zonne-energie, het overige deel uit een aantal Europese landen.

De gunning aan de vier bedrijven is voorlopig. Deze wordt definitief na de verplichte bezwaarperiode van 20 dagen, dus op 3 maart. Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de inkoop van groene stroom.

Het ministerie van Defensie gebruikt de meeste stroom, bijvoorbeeld op kazernes, vliegbases en de haven in Den Helder. Dit komt neer op ruim 360 gigawattuur per jaar. Nuon gaat deze stroom leveren.

Daarna volgt het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij circa 316 gigawattuur aan stroom voornamelijk naar kantoren gaat. Hier tekenen Greenchoice en Engie voor.

Rijkswaterstaat heeft 181 gigawattuur nodig voor snelwegverlichting, bruggen, gemalen. Dit wordt geleverd door Eneco.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie verbruikt jaarlijks 123 gigawattuur, voor onder meer gevangenissen, rechtbanken en andere justitiële inrichtingen. Dit contract is gewonnen door Engie.

Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De eerstkomende jaren is dat nog niet haalbaar.

De jaren 2018-2022 zijn daarom een overgangsperiode. Een deel van de groene stroom mag uit Europese landen komen, ongeveer 30 procent moet uit Nederland komen. Zo levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.