Planningstool ook ingezet voor binnenvaart langs sluis Terneuzen

Om de hinder tijdens de werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen te beperken, wordt de Gent-Terneuzen informatietool vanaf 1 juli ook opengesteld voor de binnenvaart.

Trefwoorden: #binnenscheepvaart, #Havenbedrijf Gent, #Haven Gent, #planningstool, #scheepvaart, #sluis, #sluisdeur, #Terneuzen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Haven Gent )

ENGINEERINGNET.BE - Met deze planningstool kunnen binnenvaartschepen zich vooraf melden om door de sluis te varen.

Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, het Kennis­centrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Vlaamse Maritieme Dienstverlening en Kust en het Nederlandse Rijkswaterstaat ondertekenden hiertoe op 23 februari 2017 een overeenkomst.

In het najaar van 2017 starten de werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. In plaats van drie sluizen zullen dan twee sluizen beschikbaar zijn. Tijdens de bouw (tot 2022) valt de Middensluis uit. Op die plek komt de Nieuwe Sluis. De binnenvaartschippers die de sluis moeten passeren, zijn dan ook beducht voor vertragingen tijdens de bouwperiode. Een goede planning is daarom noodzakelijk.

De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf verplicht gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart werd tot nu toe nog niet vooraf gepland. Dit is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast.

Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Binnenvaartschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.