Rijksvastgoedbedrijf gunt Witteveen+Bos overeenkomst BOEI-inspecties

Het Rijksvastgoedbedrijf gunde Witteveen+Bos een raamovereenkomst voor inspectiewerkzaamheden. Het raamcontract voor BOEI-inspecties is afgesloten voor een periode van twee jaar.

Trefwoorden: #BOEI-inspecties, #Brandveiligheid, #Energie, #Helix Advies, #Informatie, #Onderhoud, #Rijksvastgoedbedrijf, #wet- en regelgeving, #Witteveen+Bos

Lees verder

Techniek

( Foto: Witteveen+Bos )

ENGINEERINGNET.NL - Het Rijksvastgoedbedrijf is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor al het vastgoed dat de overheid in eigendom heeft. Zij selecteerde vijf partijen die met elkaar 22 pakketen (kavels) van elk 150.000 m² BVO (bruto-vloeroppervlakte) inspecteren.

De verwachting is dat Witteveen+Bos in samenwerking met Helix Advies in vier jaar tijd vier à vijf kavels voor hun rekening zullen nemen en dus ongeveer 150 gebouwen van bijvoorbeeld ministeries, defensieterreinen en penitentiaire inrichtingen inspecteren in het kader van Asset management.

BOEI-inspecties vinden elke vijf jaar plaats, waarbij wordt gekeken naar Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Informatie wet- en regelgeving (in welke mate de panden daaraan voldoen) van zowel moderne als monumentale panden. Op basis van de inspecties worden onderhoudsmaatregelen vastgesteld, die het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens uitbesteedt.

BOEI is een traject dat tien jaar geleden door het Rijksvastgoedbedrijf is ingezet. De reguliere inspecties (conditiemetingen) voor het bepalen van de onderhoudsbehoefte werden gecombineerd met de controle van de brandveiligheid, het voldoen aan wet- en regelgeving en de energiezuinigheid.

De benodigde informatie over de gebouwenvoorraad kwam hiermee op orde en door het combineren van inspecties ondervinden gebouwgebruikers minder overlast.