Gemeente Delft en AM gaan samen bedrijventerrein transformeren

Onlangs werd symbolisch de overeenkomst getekend voor de samenwerking aan de transformatieopgave van een bedrijventerrein in de Schieoevers, het Delfts Schiekwartier.

Trefwoorden: #AM, #BAM, #bedrijventerrein, #Gemeente Delft, #Schiekwartier, #Schieoevers, #transformatieopgave

Lees verder

Techniek

( Foto: BAM )

ENGINEERINGNET.NL - De samenwerking tussen de gemeente Delft en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM betreft een woningbouwproject in het gebied van circa 200 woningen voor studenten, starters, gezinnen en senioren.

Bovendien geeft het ruimte voor aanpassing en uitbreiding van de omliggende bedrijven. Het plangebied ligt direct ten zuiden van het stadscentrum van Delft, aan de Schie en de Nieuwe Haven en dichtbij de TU Delft campus.

Het plan van AM is opgesteld in overleg met de gemeente Delft en de omliggende bedrijven, zodat woningen en bedrijven zich naast elkaar kunnen ontwikkelen. Inmiddels is de planlocatie bouwrijp gemaakt en voorzien van een nieuwe aanlegsteiger voor bezoekers van De Koninklijke Porceleyne Fles.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst luidt de start in van de Ruimtelijke Ordening procedure voor een nieuw bestemmingsplan.

De transformatieopgave Schieoevers is onderdeel van de nationale verstedelijkingsopgave. Landelijk is er behoefte aan een miljoen woningen, waarvan 240.000 in Zuid-Holland. De urgentie is groot, want er is een dreigend woningtekort.

In de komende vijftien jaar moeten er in Zuid-Holland circa 240.000 koop- en huurwoningen bijgebouwd worden. Deze nieuwbouw moet vrijwel allemaal in het stedelijk gebied plaatsvinden. De gebiedsontwikkeling Schieoevers in Delft zal een bijdrage gaan leveren aan de toevoeging van woningen en intensivering van het grondgebruik.

Gelet op de aard van het bestaande terrein en de verdeling van de eigendomspositie op Schieoevers is het geen traditionele gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl betekent voor de gemeente het omarmen van samenwerking en partnership.