Strukton renoveert secundaire installaties van 110-150 kV-stations

TenneT heeft Strukton Systems de opdracht gegund voor de renovatie van de secundaire installaties van de 110-150 kV-stations in Driebergen, Oudenrijn, Oudeland, Theemsweg en Merseyweg.

Trefwoorden: #elektriciteitsnet, #hoogspanning, #hoogspanningsstation, #installatie, #renovatie, #Stedin, #Strukton Systemsn TenneT

Lees verder

Techniek

( Foto: Strukton )

ENGINEERINGNET.NL - De renovatieprojecten worden uitgevoerd conform een UAV-GC Engineering & Construct (E&C) contract. Het eerste project van de reeks startte op 21 juni 2017 en het laatste station zal uiterlijk op 4 september 2020 worden opgeleverd.

TenneT is bezig de secundaire installatie in haar stations te vervangen. Dit proces biedt gelijk de mogelijkheid om de gedeelde stations systeemtechnisch en fysiek los te koppelen van de installaties van de Regionale Netbeheerder (RNB). Van oudsher waren deze stations in beheer bij het gemeentelijke of provinciale energiebedrijf.

Door de splitsingswet is het beheer van het transportnet (hoogspanning) naar Tennet gegaan en het distributienet (middenspanning) naar de RNB. Vaak bevinden de beveiligings- en besturingspanelen van zowel hoog- als middenspanning zich in hetzelfde gebouw.

TenneT wil deze installaties nu fysiek en bedrijfsmatig scheiden van die van het RNB. De secundaire installaties worden waar mogelijk in een prefab betonnen gebouw ondergebracht. De bijbehorende civiele, tertiaire en telecom werkzaamheden behoren ook tot de scope van dit project.

Omdat dit veelal complexe installaties zijn, en de gebruikte technologie dateert van de jaren tachtig of daarvoor, is een goede voorbereiding zeer belangrijk. De betreffende stations moeten 'gewoon' in bedrijf blijven. Tevens moet de ombouwperiode (VNB) tot een minimum worden beperkt.

Strukton heeft ervoor gekozen om in zijn plan van aanpak te kiezen voor een plug & play concept, waarbij alle beveiligings- en besturingspanelen zoveel mogelijk van te voren als combinatie getest worden en alle componenten vooraf waar mogelijk op stekers worden uitbedraad. Tevens wordt de functionaliteit zoveel mogelijk samengebracht in een combikast.

De raamovereenkomst geldt voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar.