Vlaams-Brabant vervoert huishoudelijk afval via binnenvaart

Waterwegen & Zeekanaal, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg.

Trefwoorden: #afvalverbranding, #afvalvervoer, #binnenvaart, #EcoWerf, #Haviland, #huisvuil, #Indaver, #Van Moer Logistics, #Waterwegen & Zeekanaal

Lees verder

nieuws

( Foto: Waterwegen & Zeekanaal )

ENGINEERINGNET.BE - Een eerste schip met afvalcontainers zette midden 12 juli. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks ongeveer 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd waardoor jaarlijks zo’n 2.400 vrachtwagenritten worden vermeden.

Schepen varen op regelmatige basis met 6 tot 12 containers afval van de intercommunale Haviland vanuit Vilvoorde naar Indaver (Doel). In de roosterovens in Doel verwerkt Indaver niet-recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval.

De warmte die vrijkomt bij de verbranding, gebruikt Indaver voor de eigen processen en levert ze daarnaast onder de vorm van stroom aan het netwerk en onder de vorm van stoom aan buurbedrijven.

De uitdaging ligt in het feit dat de cyclus van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval niet meteen langs de waterweg zelf plaatsvindt en er bijgevolg een logistieke afstemming vereist is tussen het voor- en natransport en het transport via de waterweg.

De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de milieuvergunning goed voor op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Eind 2017 zal ook deze laatste het afval over het water vervoeren.