Wereldprimeur: zeecontainer omgevormd tot hightech onderzoeksruimte

Wageningen Food & Biobased Research en Fotein ontwikkelden deze mobiele onderzoeksfaciliteit om onderzoek naar kwaliteit en bewaring van versproducten overal ter wereld mogelijk te maken.

Trefwoorden: #Fotein, #klimaatkamer, #meetapparatuur, #onderzoek, #onderzoeksruimte, #regelapparatuur, #Wageningen Food & Biobased Research, #zeecontainer

Lees verder

Techniek

( Foto: WUR )

ENGINEERINGNET.NL - Van buiten een zeecontainer, van binnen een hightech onderzoeksruimte, uitgerust met klimaatkamers en moderne meet- en regelapparatuur.

De container COOL – Research on the Move, die sinds deze maand in Wageningen staat, is uniek in de wereld. Bedrijven en overheden in opkomende landen kunnen hiermee voedselverliezen terugdringen en exportkansen benutten.

Van mango en avocado tot aubergine, asperges en lychees: de productie van verse groente en fruit in opkomende landen als China, India, Kenia, Mexico en Vietnam is de afgelopen decennia met een veelvoud toegenomen.

“Daarmee stijgt ook de behoefte aan kennis en technologie die nodig is om de kwaliteit en houdbaarheid van versproducten te waarborgen,” vertelt Peter Ravensbergen, Business Developer bij Wageningen Food & Biobased Research.

“Met de mobiele onderzoeksfaciliteit kunnen bedrijven en overheden voortaan weloverwogen beslissingen nemen over het bewaren, het transport en de verkoop van versproducten met behoud van de hoogste kwaliteit," aldus Ravensbergen.

"Hiermee worden voedselverliezen teruggedrongen en maakt het de internationale marktpositie van bedrijven sterker. Dit resulteert op termijn in extra bedrijvigheid en werkgelegenheid in de desbetreffende regio.”

Inmiddels zijn de Wageningse experts in gesprek met geïnteresseerde partijen die de container willen huren of eventueel kopen. Voordat de lokale onderzoekers met de apparatuur gaan werken krijgen zij een uitgebreid trainingsprogramma in Wageningen.

Als de container is aangekomen op de plek van bestemming wordt deze gevolgd en krijgen lokale onderzoekers waar nodig advies.