UGent wint prestigieuze award

De UGent wordt door de European Association for International Education (EAIE) onderscheiden met de Institutional Award for Innovation in Internationalisation.

Trefwoorden: #Erasmus, #European Association for International Education, #innovatie, #Institutional Award for Innovation in Internationalisation, #onderwijs, #opleiding, #UGent, #Universiteit Gent

Lees verder

Opleiding

ENGINEERINGNET.BE - Dit jaar vier de UGent zowel zijn 200-jarig bestaan als de dertigste verjaardag van hun Erasmusprogramma. In dat opzicht is de universiteit heel verheugd om zichzelf meest innovatieve universiteit van Europa in internationalisering te mogen noemen.

De UGent is reeds lang heel actief op het internationale toneel en is trots hiervoor nu deze mooie erkenning te krijgen. Zowel voor onderwijs als onderzoek worden immers al decennia lang tal van succesvolle internationaliseringsinitiatieven ontplooid, op alle niveaus van de instelling.

Het meest zichtbare resultaat zijn de meer dan 1.400 uitwisselingsstudenten die jaarlijks een studieverblijf aan de universiteit doormaken. 22% van de afgestudeerden maken een studieperiode in het buitenland door. Het leeuwendeel wordt hiervoor financieel gesteund door het Erasmus+-programma, dat middels de financiering van tal van projecten ook bijdraagt tot de innovatie van ons onderwijsaanbod.

De universiteit, haar docenten en studenten hebben niet alleen de vruchten geplukt van Europese financiering, maar hebben de afgelopen decennia zelf ook wezenlijk en via talrijke innovatieve initiatieven bijgedragen tot de ontwikkeling van de Europese hogeronderwijsruimte.

Zo was en is de UGent betrokken bij de ontwikkeling van het European Credit Transfer System (ECTS), de realisatie van een groot aantal internationale Masteropleidingen met gezamenlijke diplomering, het uitdragen van de ervaringen in internationalisering buiten de grenzen van Europa, de ontwikkeling van strategische partnerschappen, enz.

De universiteit doet dit steeds in nauwe samenwerking met partnerinstellingen van binnen Europa, maar ook ver daarbuiten, en ziet zichzelf daarvoor nu bekroond.


(bron en foto: UGent)