Federplast.be vraagt duurzame investeringen in rioolstelsel

Volgend op het nieuws over falende en lekkende rioleringen, roept de kunststofverwerkende sector op om duurzame oplossingen preventief toe te passen om noodherstellingen te vermijden.

Trefwoorden: #Federplast.be, #herstellen, #kunststof, #leidingen, #preventie, #riolen, #riolering, #VLARIO

Lees verder

Nieuws

( Foto: tomwang / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - De problematiek van falende en lekkende rioleringen is volop in het nieuws. In 2014 werd reeds berekend dat zowat 6000 km (= 20 %) van de Vlaamse riolen zware materiaalschade vertonen die zowel naar veiligheid als milieu-impact grote risico’s opleveren.

Federplast.be steunt Vlario, overkoepelend orgaan voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, in haar oproep om meer te investeren in rioleringsstelsels. Kunststofleidingsystemen kunnen hiertoe ecologische en economische oplossingen vormen.

De problematiek is gekend. Ons rioleringsnet is zwaar verouderd. De gevolgen zijn navenant. Rioleringen breken en barsten open, boomwortels dringen erin door, dichtingen laten het afweten. Dat leidt tot zinkgaten, maar heeft ook een nefaste milieu-impact: afvalwater sijpelt in de bodem en veroorzaakt er verontreiniging.

Petri Ven, Secretaris-Generaal van Federplast.be: “Onderhoud is noodzakelijk maar voorkomen is belangrijker. Kunststofleidingsystemen kenmerken zich door een bijzonder hoge duurzaamheid, en dankzij hun flexibele karakter garanderen deze ook een langdurige lekdichtheid en zijn ze ongevoelig voor breuk.“

Federplast.be spoort de overheid, rioolbeheerders en gemeenten dan ook aan om duurzaam te investeren in het rioleringsstelsel.