A2 Maastricht winnaar van Schreudersprijs 2017

Tijdens het voorbije COB-congres werd de Schreudersprijs, prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen, uitgereikt. De winnaar werd de A2 Maastricht.

Trefwoorden: #A2 Maastricht, #COB, #Onderdoorgangen Zutphen, #ondergronds bouwen, #Schreudersprijs

Lees verder

nieuws

( Foto: Vincent Basler )

ENGINEERINGNET.NL - Tot 1 september 2017 konden er projecten worden ingestuurd voor de Schreudersprijs 2017. De jury nomineerde daarna vier inzendingen voor de prijs.

Zij maakten kans op 25.000 euro en de eeuwige roem. Hoewel er nooit meer dan één prijs wordt toegekend, kan de jury wel voorstellen om ook een eervolle vermelding uit te reiken.

Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het bijvoorbeeld gaan om een prestatie van een Nederlands bedrijf in binnen- of buitenlandse bodem, of van een buitenlands bedrijf in Hollandse bodem. Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs.

De jury verkoos het project A2 Maastricht tot winnaar van dit jaar. Met de ondertunneling van de A2 in Maastricht is een einde gekomen aan een groot knelpunt in het rijkswegennet en is tevens een sterke verbetering van de leefbaarheid van de stad gerealiseerd. Het project is inventief door het idee van de aannemer door de tunnel te stapelen. Zo creëerde men meer capaciteit dan het referentieontwerp tegen dezelfde prijs.

De jury roemt het project voor het getoonde lef: "De tunnel is voor alle soorten verkeer toegankelijk. De bouw is technisch hoogstaand uitgevoerd in een moeilijke ondergrond waarbij risicobeheersing voorop stond. In een respectievelijk korte tijd zijn de vele benodigde vergunningen verkregen. Tevens was er veel aandacht voor een goede communicatie met de omgeving."

Naast dit project was er ook nog een eervolle vermelding voor Onderdoorgangen Zutphen.


Dit waren de tien inzendingen:

  1. A2 Maastricht, door Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht.
  2. A4 Delft-Schiedam, door Van Hattum en Blankevoort.
  3. Hendrik Bulthuis Akwadukt, door bouwcombinatie Nije Daam (Mobilis, Van Gelder en Friso Civiel).
  4. Herinrichting Gustav Mahlerplein, door BAM Infra Nederland.
  5. Kustwerk Katwijk, door Royal HaskoningDHV, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk, OKRA Landschapsarchitecten, Arcadis, Ballast Nedam en ZJA Zwarts & Jansma Architecten.
  6. Noordwal-Veenkade, door gemeente Den Haag.
  7. Onderdoorgang langzaam verkeer Zevenaar, door ABT, Van Spijker Infrabouw en ProRail.
  8. Onderdoorgangen Zutphen, door Railinfra Solutions (Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos), Herman Kuijer, Maurer United Architects, gemeente Zutphen en ProRail.
  9. Parkeergarage Lammermarkt Leiden, door Combinatie parkeergarages Leiden Dura Vermeer-BESIX.
  10. Renovatie Velsertunnel, door Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint.