Melexis investeert 1 miljoen euro in Ieperse productiefaciliteit

Melexis investeert 1 miljoen euro extra in een aanzienlijke uitbreiding van de Ieperse productieruimte. Het bedrijf laat ook weten dat er momenteel 50 arbeidsplaatsen vacant zijn.

Trefwoorden: #development, #Ieper, #investering, #Melexis, #productiefaciliteit, #R&D, #research, #uitbreiding

Lees verder

Techniek

( Foto: Melexis )

ENGINEERINGNET.BE - In 2013 investeerde het bedrijf al 10 miljoen euro om de faciliteit in Ieper uit te breiden met een nieuwe productie-unit. Deze 7.000 m² faciliteit zal nu met nog eens 1.300 m² worden uitgebreid voor de realisatie van extra productieruimte.

De uitbreiding, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond zal zijn, zal de realisatie van de toekomstige groeivooruitzichten ondersteunen. Het bedrijf zal met de bouw starten zodra de nodige goedkeuringen zijn verkregen.

Deze belangrijke faciliteit binnen de Melexis-organisatie huist faciliteiten voor productie, ontwikkeling, engineering, testen, kwaliteitsborging en test engineering. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 250 mensen in deze faciliteit in dienst. Door het aantrekken van nieuwe operators, technici en engineers zal dit aantal naar 300 groeien.

Deze uitbreiding zal op een duurzame manier gebeuren. Zo zal er geen verwarmingsinstallatie worden geïnstalleerd, omdat alle benodigde warmte voor het sterk geïsoleerde gebouw kan worden verkregen door hergebruik van de warmte die vrijkomt uit de normale bedrijfsvoering.