Energie-intensieve bedrijven blijven besparen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Tommelein en Minister van Economie Muyters de verlenging van de Energie-Beleids-Overeenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #brandstofbesparing, #elektriciteitsbesparing, #energie, #energie-intensief bedrijf, #EnergieBeleidsOvereenkomsten, #energiebesparing, #Philippe Muyters, #Vlaamse regering

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om de overeenkomsten met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven die zich geëngageerd hebben om energiebezuinigende maatregelen te nemen.

Bart Tommelein: ‘De eerste termijn heeft een mooi resultaat opgeleverd: een energiebesparing van 3,61% van het primaire energieverbruik. Dankzij de verlenging maken we een tweede forse besparingsronde mogelijk.’

Sinds begin 2015 sloot de Vlaamse overheid Energie­Beleids­Overeenkomsten af met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven. De bedrijven engageren zich daarin om energie te besparen.

Bij de start wordt een energieaudit uitgevoerd, waaruit dan een energieplan vloeit. Na vier jaar volgt een eerste evaluatie, en wordt het energieplan aangepast. In ruil legt de Vlaamse Overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op, en biedt ze de nodige ondersteuning.

De eerste resultaten van de Energie­Beleids­Overeenkomsten (EBO’s) zijn zeer positief. 328 bedrijven hebben samen bijna 2.500 maatregelen gepland om hun energieverbruik terug te dringen. Het resultaat is een besparing van 3,61 % van het totale primaire energieverbruik, goed voor 17,4 PJ (PetaJoule) of 4833 GWh.

Daarvan is ongeveer twee derde brandstofbesparing (12 PJ) en een derde elektriciteitsbesparing (5,4 PJ). De bedrijven bespaarden samen ook zo’n 1.400 kton CO2.

Deze overeenkomsten zijn heel belangrijk voor het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen.


(Pixabay)