Akkoord voor inzameling en recyclage van EV-batterijen

Milieuministers Joke Schauvliege en Céline Fremault hebben vorige week op AutoTechnica in Brussels Expo een akkoord ondertekend met Bebat en de federaties Traxio, Febiac en FEE.

Trefwoorden: #Bebat, #EV-batterijen, #Febiac, #federaties, #FEE, #inzameling, #recyclage, #Traxio

Lees verder

Techniek

( Foto: By Tennen-Gas - Own work, CC BY-SA 3.0 )

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om de inzameling en de recyclage van afgedankte batterijen, waaronder batterijen van hybride, plug-in en elektrische voertuigen (EV-batterijen).

Bebat, de referentie in België en Europa voor de inzameling van alle types batterijen, maakt zich op voor een belangrijke groei van de e-mobility markt in België en het recycleren van afgedankte EV-batterijen.

Door het afgesloten akkoord met milieuministers Joke Schauvliege voor Vlaanderen en Céline Fremault voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zal Bebat verder invulling geven aan de aanvaardingsplicht die rust op producenten en invoerders van alle types van gebruikte batterijen waaronder ook EV-batterijen.

"Met de boom in de elektrische mobiliteit, is het belangrijker dan ooit om op het inzamelen, sorteren en recycleren van industriële batterijen voor hybride- en elektrische voertuigen te anticiperen. De herziening van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, voorzien in mijn Plan voor Afvalpreventie en beheer (Afvalplan), is hoe dan ook een van de grootste dossiers van het jaar,” aldus Brussels milieuminister Céline Fremault.

Bebat legt zich reeds sinds enkele jaren ook toe op het recycleren van EV-batterijen. Hiermee wil Bebat beantwoorden aan de groeiende vraag van de auto-industrie die een sterke stijging in het aantal elektrische- en hybride voertuigen kent.

Zo wordt er verwacht dat tegen 2020 10% van alle nieuwe voertuigen elektrisch zullen zijn. Het stockeren, vervoeren en recycleren van EV-batterijen is een complexe taak zowel op het vlak van veiligheid, milieu als techniek.

“Bebat zal de rol van after-care partner voor de auto-industrie vervullen dankzij haar jarenlange ervaring in het recycleren van zowel huishoudelijke, industriële als EV-batterijen. In het totaal heeft Bebat in de laatste vijf jaar al 10.000 EV-batterijen opgehaald en laten recycleren door de beste recyclage firma’s in België en Europa,” zegt Peter Coonen, Gedelegeerd Bestuurder van Bebat.