UGent gaat samenwerken met onderwijs- en onderzoeks­instellingen in Zeeland

Via het nieuwe samenwerkingsplatform spannen Campus Zeeland en de UGent zich in om bestaande samenwerkingen rondom Deltavraagstukken uit te breiden en te intensiveren.

Trefwoorden: #Campus Zeeland, #delta, #De Reu, #droogte, #klimaatverandering, #platform, #proefgebied, #Rik Van de Walle, #UGent, #verzilting, #Vlaams-Nederlands, #Vlaanderen, #Zeeland, #zeespiegelstijging

Lees verder

research

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de kwetsbaarheid van de Vlaams-Nederlandse Delta toe. Extremen in zeespiegelhoogte, verzilting en periodes van droogte gaan steeds meer invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart.

De vraagstukken van de Delta kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom van groot belang om krachten en expertise bundelen, aldus de UGent. Dat gebeurt in het nieuwe samenwerkingsplatform Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken.

De intentieverklaring voor de samenwerking werd ondertekend tijdens de onlangs gehouden Nederlands-Vlaamse Top in de Middelburgse Abdij. Deelnemers zijn onderwijsinstellingen, onderzoekers en ondernemers van binnen en buiten de Vlaams-Nederlandse Delta.

De Vlaams-Nederlandse Delta en de wateren tussen Zeeland en Vlaanderen zijn een vanzelfsprekend proefgebied om nieuwe benaderingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Er is in deze regio al veel expertise opgebouwd over de relatie tussen zee, verzilting en voedsel, en de relatie tussen water en energie. Het gaat daarbij om zeewiertoepassingen, de oesterboorder, biobased producten, waterzuivering, wind- en getijdenenergie en building with nature.

Het nieuwe platform brengt aanwezige kennis van binnen en buiten de regio bij elkaar met een gezamenlijke programmering en uitvoering van onderzoek rond de genoemde grote vraagstukken.

Gedeputeerde De Reu: “Als we samenwerken, kunnen we ons onderscheiden met kwaliteitsopleidingen en onderzoek op maat. Dat stimuleert ook de bedrijvigheid. UGent neemt in Europa een vooraanstaande plaats in op het vlak van marien en maritiem onderwijs en is daarom een logische partner.”

Rector Rik Van de Walle: “In deze regio werken we al samen met verschillende overheden, bedrijven en kennisinstellingen, maar wat ontbrak was een duidelijk gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsprogramma. We kijken er naar uit om de krachten en de financiering te bundelen en zo beter samen te werken rond grote vraagstukken, zoals de klimaatgebonden Delta-uitdagingen."