Start bouw nieuwe installatie voor recycling teerhoudend asfalt granulaat

REKO investeert 125 miljoen euro in deze thermische reinigingsinstallatie, gelegen in de Rotterdamse haven, die mede wordt gebouwd om Europese landen, zoals België, te bedienen.

Trefwoorden: #asfalt, #België, #dakleer, #grind, #grondstof, #installatie, #koolteer, #paks, #recycling, #REKO, #Rotterdamse haven, #teerhoudend, #thermische reiniging, #Vlaamse overheid, #zand

Lees verder

Techniek

( Foto: Haven van Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Asfaltschollen uit de wegenbouw en dakleer worden door REKO gebruikt als grondstof voor de productie van zand, grind en vulstoffen.

Het bedrijf heeft, samen met leveranciers van proces technische apparatuur, een innovatief proces ontwikkeld voor de thermische reiniging van dit soort minerale reststoffen.

De eerste thermische reinigingsinstallatie is door REKO in 2006 in bedrijf genomen. Deze installatie verwerkt sindsdien 600.000 ton minerale reststoffen per jaar. Dat heeft in totaal al 7,2 miljoen ton schoon zand en grind opgeleverd.

Tijdens het verwerkingsproces wordt het asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 °C thermisch gereinigd. Dit leidt tot volledige verbranding van alle in het asfalt aanwezige schadelijke stoffen.

Dat proces levert ook hete afgassen op waaruit energie wordt teruggewonnen in de vorm van stoom, die via een stoomturbine wordt omgezet in elektra. Per jaar wordt zo circa 30.000 MW aan elektra opgewekt.

De nieuwe installatie verwerkt vanaf 2020 jaarlijks 1,2 miljoen ton teerhoudend afval. REKO heeft met de nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen te recyclen.

Deze installatie maakt gebruik van de nieuwste technieken en wordt dus efficiënter: er wordt minder energie verbruikt en bijna 6,7 keer meer energie opgewekt. Ook levert de installatie warmte als daar vraag naar is.

Vroeger werd koolteer als bindmiddel gebruikt in de productie van asfalt, maar dit bevat schadelijke stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks). Sinds 1990 geldt een verbod op het gebruik van koolteer in de productie van asfalt.

In Nederland mag sinds 2001 teerhoudend asfalt, dat vrijkomt bij het onderhoud van wegen, niet meer worden gestort of in de productie van nieuw asfalt worden gebruikt. Dit jaar heeft ook de Vlaamse overheid dit voorbeeld gevolgd.

De nieuwe thermische reinigingsinstallatie wordt mede gebouwd met het oog op de ontwikkeling van de internationale markt.