• 17/09/2019

Kwaliteitsmanagement voor labo's - ISO/IEC 17025 - uitnodiging

Wil je als test- of kalibratielaboratorium een garantie op geldige en correcte resultaten, dan kan je niet om ISO/IEC 17025 heen. Deze managementnorm werd in 2017 herzien.

Trefwoorden: #ISO/IEC 17025, #Kwaliteitsmanagement, #labo

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Deze norm zorgt er met specifieke eisen voor dat je effectief aan die doelstelling voldoet.

Extra voordeel: zo toon je aan de buitenwereld dat je deskundig te werk gaat. Elk Belgisch laboratorium dat ISO/IEC 17025 toepast, moet immers een externe audit ondergaan. Die vraag je aan bij BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Is de audit positief, dan krijg je een officieel attest dat 5 jaar geldig is.
Ga je voor het eerst aan de slag met ISO/IEC 17025? De NBN Academy geeft je een vliegende start. In onze dagopleiding lichten we de norm uitgebreid toe.

Leerdoelstellingen van de ISO/IEC 17025 basisopleiding
Op het einde van de dag:

 • ken je de kerneisen, sleutelelementen en knelpunten van ISO/IEC 17025;
 • weet je welke onderdelen van de norm cruciaal zijn voor je kwaliteitsmanagement;
 • begrijp je hoe je succesvol aanpassingen doorvoert in de werking van je laboratorium;
 • beheers je de verschillende interpretaties van de norm;
 • weet je wat een accreditatietraject inhoudt.

Programma
De basisopleiding ISO/IEC 17025 behandelt deze aspecten:

 1. Criteria en interpretatie van de norm
  • Organisatie en personeel
  • Kwaliteitsbeleid en documentenbeheer
  • Beheersing van afwijkingen en omgevingsomstandigheden
  • Interne audits en directiebeoordeling
  • PlanDoCheckAct en continue verbeteringen

 2. Pragmatische ondersteuning
  • Behandeling van monstername
  • Validatie van methoden
  • Meetonzekerheid, herleidbaarheid en apparatuur
  • Rapportering en evaluatie

 3. Wat betekenen mogelijke wijzigingen voor mijn ISOkwaliteitsmanagementsysteem?
 4. Hoe kan ik wijzigingen implementeren in mijn bestaand systeem?
 5. Wat is de impact op auditing?

Goed om te weten: breng je eigen kwaliteitshandboek mee naar de opleiding om gericht vragen te kunnen stellen.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor:

 • laboverantwoordelijken;
 • kwaliteitsmanagers;
 • technische verantwoordelijken;
 • interne en externe auditoren.

Wanneer: 10/10/2019 van 9:00 tot 17:00
Waar: Europahotel; Gordunakaai 59 - 9000 Gent
Prijs: € 680 (Excl. 21% BTW, inclusief de ISO/IEC 17025 norm.)

Meer info & inschrijven:
https://www.nbn.be/nl/iso-iec-17025-doeltreffend-kwaliteitsmanagement-labo

NBN-Bureau voor Normalisatie
Jozef II-straat 40 bus 6 - 1000 Brussel
Tel. +32 2 738 01 11 - Fax +32 2 733 42 64
academy@nbn.be - www.nbn.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.