• 26/09/2019

Risicomanagement & Risk Based Auditing - ISO 31000 - uitnodiging

Wie goed met risico’s omgaat, van financiële over technologische tot gezondheidsrisico’s,slaagt erin om zijn organisatie future-proof te maken en zelfs opportuniteiten te spotten.

Trefwoorden: #ISO 31000, #NBN, #Risicomanagement, #Risk Based Auditing

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - ISO 31000 is daarvoor de internationale norm bij uitstek. Opvallend: ook bij de recentste versie van ISO 9OO1 komen risico’s en opportuniteiten prominent aan bod.

In deze ISO 31000-opleiding gaan we nog een stap verder, want risicogerichte audits vergen specifieke kennis en knowhow. De nadruk ligt hier op proactief handelen om specifieke doelstellingen te behalen, en minder op compliance met bestaande procedures. Onze docent gidst je daarom door alle stappen van het auditproces en toont je wat een risicogerichte aanpak inhoudt.

Leerdoelstellingen van deze ISO 31000-opleiding
Op het einde van de dag:

 • weet je wat de belangrijkste risico’s zijn en hoe je die beheerst;
 • ken je de succesfactoren voor een risicomanagementsysteem;
 • ben je in staat om ook bij andere normen, zoals ISO 9001en ISO 14001, risicogericht te handelen;
 • begrijp je waar externe auditoren op letten bij audits rond ISO 31000;
 • heb je zelf de nodige kennis om een auditplan op te stellen volgens specifieke doelstellingen;
 • kan je aanbevelingen rond risicobeheer formuleren voor het management.

Programma
De opleiding ISO 31000 bevat deze onderwerpen:

 • risicomanagement als pijler van goed bestuur;
 • de rol van je stakeholders;
 • ISO 31000 in relatie tot andere managementnormen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001;
 • kerneisen van ISO 31000 als basis voor succesvol ondernemen;
 • risico’s bepalen voor je organisatiedoelstellingen;
 • risicogericht auditen en de verwachtingen van externe auditoren;
 • audits plannen, uitvoeren en rapporteren volgens ISO 19011;
 • corrigerende maatregelen beoordelen en opvolgen.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor:

 • risicomanagers;
 • kwaliteitsmanagers die risicogericht willen werken binnen ISO 9001;
 • gebruikers van andere managementnormen die op zoek zijn naar integratie van risicomanagement;
 • management, directie en strategische medewerkers,
 • interne en externe auditoren die met ISO 19011 en ISO 31000 werken;
 • kwaliteits, veiligheids en milieumedewerkers.

Wanneer: do, 24/10/2019 - 09:00 tot 17:00
Waar: NBN-Bureau voor Normalisatie; Jozef II-straat 40 bus 6 - 1000 Brussel
Prijs: € 580 Excl. 21% BTW. (Je ontvangt de ISO 31000:2018 en de ISO 19011:2018.)

Meer info & inschrijven: https://www.nbn.be/nl/iso-310002018-risicomanagement-risk-based-auditing

NBN-Bureau voor Normalisatie
Jozef II-straat 40 bus 6 - 1000 Brussel
Tel. +32 2 738 01 11 - Fax +32 2 733 42 64
academy@nbn.be - www.nbn.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.