Pictogrammen bevorderen veiligheid

Doel van het gebruik van pictogrammen (beeldtaal afbeeldingen) is om veelal veiligheid te creëren. Maar omdat er zoveel zijn, zien we ze dikwijls door het bos de bomen niet meer.

Trefwoorden: #pictogrammen, #veiligheid

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Pictogram komt uit het Latijn en het Grieks. Picto komt van het Latijnse voltooid deelwoord 'pictus'. Er zijn veel beeldtaal afbeeldingen die universeel worden toegepast.

Voor brandbestrijding, evacuatie, eerste hulp, nooduitgang, ge- en verboden, aanwijzingen, waarschuwingen, markering, deur en wandbordjes.

Signaal
Een goede basissignalering draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer. Bijvoorbeeld waarschuwingsborden zoals wegwijzers voor de nooduitgang, tekens voor gevaarlijke stoffen of verbodsborden. De borden dienen duidelijk te zijn voor iedereen en dienen op de juiste plek te worden geplaatst.

De gebodsborden over veiligheidskleding die de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding aangeven, plaats je in de kleedruimten. Veiligheidsborden bij brandpreventie dienen onder andere de vluchtroutes aan te geven.

Normen
Veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht. De eisen voor signalering zijn vastgelegd in Europese normen.

Ook de Arboregeling bevat eisen voor veiligheidssignalering. Over de boodschap van de borden mag geen enkel misverstand ontstaan. Daarom gelden er Nederlandse en Europese normen voor het ontwerp, het beeld, de tekst en het kleurgebruik.

De werkgever is verplicht veiligheidsborden te gebruiken als de werkplek, het gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Daarbij wordt van de werkgever verwacht dat hij de medewerkers informeert over de betekenis van de signalering.

´Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang¡. Het bekende liedje van de Nederlandstalige popgroep Het goede doel uitgebracht in 1986, gaf de noodzaak van een vluchtweg ludiek aan.

Met de borden van Erdi.nl wordt de veiligheidssignalatie juist aangegeven. Met eenvoudige pictogrammen, zonder overbodige details. Pictogrammen kennen we ook op de computer. Ze heten dan iconen.