Slaagkansen binnenvaartinnovatie afhankelijk van meerdere factoren

Promovendus Edwin Verberght (UAntwerpen) zoomde in op LNG, het automatische binnenschip, het kleine-kanaal-scheepskonvooi en het elektronisch bevrachten met applicaties, zoals 4Shipping.

Trefwoorden: #4shipping, #app, #bargelink, #binnenvaart, #diesel, #duwkonvooi, #ECDIS, #Edwin Verberght, #Inland AIS, #LNG, #methaanslip, #onbemand, #rivierinformatiediensten, #UAntwerpen, #walbunkering, #Watertruck +

Lees verder

research

( Foto: ginton - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - LNG is volgens Verberght een kwetsbaar businessmodel. Het terugverdienmodel van deze relatief hoge investering is afhankelijk van de fluctuerende prijsverschillen tussen diesel en LNG, en de strategie van enkele grote spelers. Ook is de impact op de klimaatwijziging niet goed.

Beloofde oplossingen voor de methaanslip blijven uit, net als de ambitieuze plannen voor walbunkering. Buiten Keulen en één bunkerschip is men aangewezen op een beperkt aantal plaatsen voor truck-naar-schipbunkering.

De sector dreigt ook achterop te hinken op vlak van automatisering en digitale toepassingen in vergelijking met andere concurrerende vervoersmodi. Bovendien veroudert het huidige binnenvaartpersoneel en is er een tekort aan nieuwe krachten. Verdere automatisering kan daar een oplossing voor bieden.

Verberght: “Ik geloof niet dat we snel volledig onbemande commerciële vrachtschepen zullen zien, maar technologisch is het mogelijk. Door verdere digitalisering en automatisering zal het werk aan boord verlicht worden. We moeten daarbij inzetten op automatisering aan boord en op het uitrollen van digitale infrastructuur en verdere ontwikkeling van rivierinformatiediensten."

"Ook qua business kan het met meer ICT. Het lijkt omslachtiger om een binnenschip te charteren terwijl een truck een muisklik weg is. Ook de verouderde papierberg die de overheden vragen aan schippers, is te vervangen door elektronische documenten.”

Er zijn momenteel enkele interessante innovaties bezig op de kleine waterwegen zoals de pallet shuttle barge en het kleine duwkonvooi, zoals Watertruck +, maar diffusie blijft voorlopig uit.

Op deze vaarwegen zijn de concurrentie met trucks, de overslagkosten, vergrijzing van de bemanningen, hogere brandstofkosten, matig infrastructuuronderhoud en daling van de beschikbare scheepscapaciteit in deze klasse, belangrijke uitdagingen die de noodzaak aan innovatie onderstrepen.

De meest bekende digitale innovaties zijn de rivierinformatiesystemen zoals Inland AIS en ECDIS. Ook bestaan er nu business-to-business applicaties zoals bargelink en 4shipping.

Vooral in tankvaart zijn er strenge bevrachtingscontracten waardoor even switchen naar een bevrachtingsapp of een virtuele marktplaats niet eenvoudig is.

De Europese overheden en private investeerders hebben een belangrijke rol te spelen. Beleidsmakers kunnen verbeteringen aanbrengen aan de eigen organisatie om ze toegankelijker te maken voor innovators. Er is bovendien nood aan duidelijke spelregels van één duidelijke regelgever.