Nieuwe WKK-installatie maakt Fuji Oil Europe in Gent duurzamer

Centrica Business Solutions en Fuji Oil Europe hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een warmte-krachtkoppeling (WKK) met een elektrisch vermogen van 1,56 MW.

Trefwoorden: #Centric Business Solutions, #elektriciteit, #Fuji Oil Europe, #stoom, #warmtekrachtkoppeling, #WKK

Lees verder

Techniek

( Foto: Fuji Oil Europe )

ENGINEERINGNET.BE - Deze nieuwe installatie zal op het Europese hoofdkantoor van de fabrikant van plantaardige oliën en vetten in Gent komen en zal opgenomen worden in een poule van industriële installaties, die het Belgische elektriciteitsnet ondersteunen.

Met deze compleet nieuwe wkk wordt decentraal elektriciteit, warmte in de vorm van warm water en hoge druk stoom geproduceerd. De productiesite kan hiermee grotendeels van elektriciteit voorzien worden, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert.

De warmte van het motorkoelwatersysteem en restwarmte afkomstig uit de uitlaatgassen worden gebruikt om CV-water te produceren van zo’n 93°C. Door toepassing van een stoomgenerator kunnen de uitlaatgassen met een temperatuur van ongeveer 450°C worden gebruikt om ruim 1 ton stoom per uur te produceren met een druk van 11 bar.

De WKK zal vanaf september dit jaar worden geïnstalleerd en medio december gebruiksklaar worden opgeleverd. Centrica zal de komende tien jaar ook instaan voor het correctief en preventief onderhoud van de installatie.