Geologische berging hoogradioactief afval momenteel veiligste optie

Het FANC heeft een advies uitgebracht over het NIRAS-voorstel met betrekking tot de definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend afval (afval van categorie B & C).

Trefwoorden: #FANC, #geologische berging, #hoogradioactief afval, #NIRAS

Lees verder

Nieuws

( Foto: NIRAS )

ENGINEERINGNET.BE - Op dit moment heeft ons land nog geen standpunt ingenomen over de definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. De meeste landen die kernafval produceren, hebben wel al een plan voor de eindbestemming van dat afval uitgetekend.

Daarom vraagt de Europese Commissie nu ook aan België om de beleidslijnen voor de toekomst alvast uit te zetten. Ook het FANC vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een nationaal beleid komt voor het langetermijnbeheer van het hoogradioactief en/of langlevend afval, om te vermijden dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op toekomstige generaties en dat het afval in tijdelijke bovengrondse opslagplaatsen blijft liggen.

NIRAS stelt voor om te kiezen voor een zogenaamde ‘geologische berging’. Dat betekent dat het radioactief afval zou worden opgeslagen in een ondergrondse bergingsfaciliteit in een stabiele geologische formatie, om de afvalstoffen op lange termijn in te sluiten en te isoleren. Het FANC is het ermee eens dat, met de wetenschappelijke kennis die we vandaag hebben, geologische berging de veiligste langetermijnoptie is.

De wereld kan er in de toekomst immers heel anders uitzien. In dat opzicht biedt geologische berging volgens het FANC een groot voordeel. Omdat het afval zeer goed wordt ingesloten en afgezonderd van de mensheid, worden de risico’s verbonden aan nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk beperkt. Een ander voordeel is dat deze vorm van berging ‘passief’ is, wat betekent dat er geen menselijke tussenkomst meer vereist is, eens het afval is geborgen.

Het FANC spreekt zich enkel uit over de nucleaire veiligheids- en beveiligingsaspecten van het voorstel. Er is op dit moment ook nog geen sprake van een vergunningsaanvraag voor een concreet project inzake geologische berging. Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, zal eerst nog volledig moeten worden uitgewerkt.

Er moet nog een site worden geselecteerd op basis van de meest geschikte geologische gastformatie, locatie en bergingsdiepte. Ook daarover is op dit moment nog geen beslissing. Het FANC heeft daarnaast nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. Zo mag de mogelijkheid van een multinationale berging niet worden uitgesloten. Ook de mogelijkheid dat een oplossing voor het langetermijnbeheer op een of meerdere sites kan worden geïmplementeerd, moet expliciet worden vermeld.

NIRAS zal nu rekening houden met de resultaten van de publieksraadpleging en de adviezen van het Adviescomité, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de gewestregeringen, het FANC en de andere geraadpleegde instanties en zal vervolgens een beleidsvoorstel overmaken aan de Ministerraad.