Nieuw project om plasticvervuiling in rivieren op te ruimen

Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster brengen het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart.

Trefwoorden: #AI, #ANTEA Group, #Colruyt, #DEME, #detectie, #IMDC, #KU Leuven, #North Sea Port Flanders, #plastic, #PLUXIN, #Port of Oostende, #rivieren, #sanering, #sediment, #UGent, #vervuiling, #VLIZ, #zee

Lees verder

nieuws

( Foto: VLIZ - Leontien de Wulf )

ENGINEERINGNET.BE - De wetenschap kan nu niet exact zeggen hoeveel plastic er via rivieren naar zee stroomt, en waar dat plastic zich op een bepaald moment bevindt. Bestaande bemonsteringen van water en sediment blijven erg tijds- en arbeidsintenstief.

Daarom zijn innovatieve en geautomatiseerde detectiemethoden nodig. Ze moeten sneller en meer gedetailleerde data aanleveren om computermodellen te voeden die de stroom van plastic berekenen, de accumulatiezones identificeren, en helpen om de verdeling van plastic in de waterkolom en sedimenten goed te begrijpen.

In het project PLUXIN werken VLIZ, VITO, UGent, UAntwerpen en KU Leuven samen met De Blauwe Cluster en 13 bedrijven om plasticvervuiling in Vlaamse havens en rivieren in kaart te brengen en innovatieve oplossingen tot sanering te bedenken.

In dit driejarig project staat de ontwikkeling van een 2 dimensioneel-horizontaal verspreidingsmodel van plastic centraal. Met experimenten, staalnames en veldtesten wordt het model verfijnd. Teledetectie en artificiële intelligentie moet plastic afval automatisch detecteren en identificeren.

Ook verticale bewegingen van plastic worden in de waterkolom in kaart gebracht, zowel met labotesten als in situ staalnames. Hierbij rekening houdend met factoren als verwering, aangroei door organismen en fragmentatie.

Doel is om het plastic tegen te houden voordat het in zee terechtkomt of het via commerciële saneringsinitiatieven te verwijderen uit water en sedimenten.

Ook moet het project leiden tot innovatieprojecten voor Vlaamse bedrijven. Deelnemende bedrijven zijn onder meer Xenics, Laboratorium Ecca, Colruyt, Port of Oostende, IMDC, North Sea Port Flanders, ANTEA Group en DEME.

Het Vlaams Instituut voor de Zee is coördinator van het PLUXIN-project. Het steunt de projectpartners bij de bemonstering van micro- en macroplastics en bij experimenteel werk in het Marien Station Oostende.

Ook is het verantwoordelijk voor het werkpakket rond de valorisatie van de onderzoeksresultaten om tot baanbrekende commerciële initiatieven te komen voor de sanering van plastics in water en sedimenten.