Onderzoekers brengen luchtcirculatie Covid-19 beter in kaart

Een unieke luchtopstelling maakt luchtstroom real-time zichtbaar. Dit om het effect van mondkapjes te meten en ventilatie-oplossingen voor het openbaar vervoer en theaters te testen.

Trefwoorden: #aerosol, #corona, #Covid-19, #druppel, #experiment, #hoesten, #lucht, #luchtcirculatie, #luchtopstelling, #luchtstroom, #mondkapje, #RT-BOS, #UTwente, #ventilatie, #visualisatie, #vloeistofdynamica

Lees verder

research

( Foto: UTwente )

ENGINEERINGNET.BE - De beelden geven een goede indicatie van de verspreiding van aerosolen en worden gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen voor oplossingen die bijdragen aan het bestrijden van de corona-crisis.

“Bedrijven uit verschillende sectoren hebben grote belangstelling om deze opstelling te gebruiken”, vertelt prof. Ruud Verdaasdonk, die de luchtstroomopstelling recent heeft gebouwd.

“Het gaat om een zogenaamde RT-BOS (Real Time Background Oriented Schlieren) opstelling die heel goed inzicht geeft in luchtbewegingen bij onder andere praten, hoesten en zingen.”

Hoogleraar vloeistofdynamica Detlef Lohse (Universiteit Twente) deed eerder al diverse experimenten om te begrijpen hoe de lucht zich beweegt tijdens deze acties, en wat op basis daarvan een veilige marge is.

Verdaasdonk trekt na metingen een aantal preliminaire conclusies en doet suggesties voor oplossingen. “Uit de tests bleek dat nagenoeg alle mondkapjes die nu in gebruik zijn aan de randen lekken, maar ook dat kleine druppeltjes en damp goed worden afgevangen."

"Verder lijkt het veiliger om naar beneden in je shirt of blouse te hoesten dan in je elleboog. Dit doe je het meest veilig door eerst de rand van je kraag naar voren te trekken. Bij hoesten of niezen in de elleboog vernauwt de opening juist, waardoor de luchtstroom versneld langs je arm ontsnapt."

"Bij hoesten in je shirt verspreiden de lucht en druppeltjes niet verder door de ruimte. Dit is bevestigd met een opstelling speciaal voor druppel visualisatie zoals ook door Lohse wordt toegepast.”

Verder onderzoek is nodig om duidelijk te krijgen hoe de verspreiding gaat tijdens verschillende bewegingen en onder variërende omstandigheden als vocht en droogte. Zo moet duidelijk worden wat een veilige afstandsmarge is tijdens de verschillende activiteiten.

Met de RT-BOS opstelling is het mogelijk de ventilatie van een ruimte op grote schaal zichtbaar te maken. Hier is op dit moment grote belangstelling voor.

De onderzoekers zijn door verschillende bedrijven benaderd om ventilatie-oplossingen voor grote ruimten in relatie tot Covid-19 te onderzoeken. Het gaat daarbij onder meer om luchtcirculatie in een treincoupé en in theaters.