Ingenieurs plaatsen duurzaam nieuw wegdek

UAntwepen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw experimenteren met duurzame asfaltmengsels en gaan een deel van de Antwerpse Groenenborgerlaan heraanleggen met gerecycleerd asfalt.

Trefwoorden: #Antwerpen, #asfaltmengsels, #duurzaam, #gerecycleerd asfalt, #Groenenborgerlaan, #grondstof, #hergebruik levensduur, #OCW, #Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, #toplaag, #UAntwepen, #wegenbouw

Lees verder

Techniek

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - Het merendeel van de wegen in Antwerpen is verhard met asfalt. Om een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar verduurzaming van de wegenbouw, wordt oud asfalt al hergebruikt bij de aanleg van wegen.

Om het hergebruik van oud asfalt te verhogen en nog meer te verduurzamen, startte de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw met een proefproject waarin het gebruik van verjongingsmiddelen wordt getest.

Dit zijn producten die een hoger percentage hergebruik en/of een langere levensduur van het asfalt mogelijk moeten maken. Zo zal in de toekomst de wegenbouw minder grondstoffen nodig hebben met als lagere impact op milieu en klimaat als gevolg.

“Momenteel wordt geen asfalt hergebruikt in toplagen en kunnen we onderlagen met hergebruik nog verbeteren”, aldus schepen voor openbaar domein Claude Marinower.

"Daarom gaan we samen met UAntwerpen en het OCW aan de slag om te zien of en waar we meer kunnen inzetten op het recycleren van asfalt. Als stad moeten we het voortouw nemen op vlak van innovatie."

De heraanleg van dit deel van de Groenenborgerlaan zal ongeveer 25 werkdagen duren, en loopt tot eind september 2020.

De onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de Universiteit Antwerpen verricht sinds 1997 innovatief onderzoek naar duurzame asfaltverhardingen. “Het doorgeven van deze kennis aan toekomstige ingenieurs is belangrijk”, stelt onderzoeksleider Wim Van den bergh.

“Het kunnen aanleggen van een weg op basis van onze onderzoeksresultaten, net voor de deur van ons Gebouw Z, stimuleert onze studenten om onderzoek als onderdeel te zien van hun studie en job. We proeven als het ware de innovatie wanneer we de aula buitenstappen.”