Meettorens leveren bijdrage aan klimaatonderzoek

Onderzoeksgroep PLECO van UAntwerpen opereert drie meettorens die de broeikasgasuitwisseling tussen de atmosfeer en ecosystemen in kaart brengen. Deze zijn nu gecertificeerd door ICOS.

Trefwoorden: #broeikas, #CO2, #ecosystemen, #Europa, #fluxtorens, #ICOS, #klimaatverandering, #lockdown, #meettorens, #monitoring, #open source, #PLECO, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - In 2015 trad België toe tot ICOS, een Europees meetnetwerk voor monitoring van broeikasgasconcentraties en -uitwisseling in Europa. De verzamelde data wordt onder meer gebruikt om te kijken hoe klimaatverandering ecosystemen beïnvloed.

Ze zijn ook te gebruiken om te kijken hoe die klimaatverandering zelf wordt beïnvloed door de natuur: ecosystemen nemen immers veel door de mens uitgestoten CO2 op.

Zo onderzocht in 2018 ICOS de gevolgen van de extreem hete en droge zomer. De resultaten van de studie waren verontrustend. Bossen die onder normale omstandigheden CO2 opnemen en een buffer tegen klimaatopwarming vormen, stootten plots juist meer CO2 uit.

Tevens werd met ICOS data gekeken naar de effecten van de eerste Covid-19 lockdown op de uitstoot van broeikasgassen in Europese steden. De uitstoot bleek in belangrijke mate gedaald.

De kennis die deze studies voortbrengen zijn de sleutel bij het uitstippelen van een effectief beleid, gericht op het inperken van de gevolgen van de klimaatopwarming.

De data die door het ICOS meetnetwerk verzameld worden zijn “open source”. Op die manier is ICOS een katalysator voor wetenschappelijk onderzoek naar klimaatopwarming.

De data zijn allemaal gestandaardiseerd en gecertificeerd. Hier gaat uiteraard een lang proces aan vooraf. De onderzoekers die de meettorens bouwen en opereren doorlopen hiervoor een strenge procedure van selectie, standaardisering en kwaliteitscontrole.

Zo vernieuwde PLECO twee van zijn bestaande fluxtorens, gelegen respectievelijk in een populierenplantage in Lochristi en een stadsbos in Brasschaat, en bouwde ze een nieuwe meetsite in het Nationaal Park De Hoge Kempen in Maasmechelen. De torens moeten in alle weersomstandigheden continue en betrouwbare data geven.

Na vele technische en logistieke uitdagingen keurde de General Assembly van ICOS in november de certificering en toetreding tot ICOS van de meettoren van Brasschaat goed. In het voorjaar van 2020 werden de torens van Lochristi en Maasmechelen op dezelfde wijze gecertificeerd.

De drie fluxtorens van PLECO behoren nu officieel tot het ICOS meetnetwerk en dragen vanaf nu actief bij aan het wereldwijde onderzoek naar de klimaatproblematiek.