Snel en nauwkeurig meten voor alle taken

Meettechnologie is onontbeerlijk om informatie te bekomen over de toestand van de machine en haar kritische componenten. Beckhoff levert al jaren meetklemmen.

Trefwoorden: #Beckhoff, #EtherCAT, #meetklem, #meettechnolgie

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Omdat de nood aan meer en nauwkeurigere informatie steeds groeit, zeker wanneer we de stap zetten naar Industrie 4.0, ontwikkelde het zijn ELM gamma: high-end analoge meetklemmen die rechtstreeks in een machine of testbank geïnstalleerd kunnen worden. Ze combineren een hoge nauwkeurigheid (tot 100 ppm), resolutie (24 bits) en frequentie (tot 50 ksps).

In de wereld van Industrie 4.0 is een machine diep geïntegreerd in de volledige workflow. Daarom moet ze vandaag al meer kunnen dan alleen maar commando’s uitvoeren en produceren. Ze moet zelf ook relevante informatie over haar toestand en werking genereren. Door meetklemmen te installeren in de veldbus, kan deze informatie meteen teruggekoppeld worden naar de PLC om de juiste acties te ondernemen.

Er kan tegelijk meetinformatie over de producten worden verzameld en opgeslagen, bijvoorbeeld voor traceerbaarheid of statistische analyses over de kwaliteit. Of men krijgt dankzij meettechniek een schat aan informatie om er nieuwe businessmodellen op te enten. Kortom, meettechnologie is vitaal in de productiewereld van vandaag.

Data om machines te optimaliseren
“Als een machine ideaal werkt, lijken metingen niet nodig te zijn. Maar zodra er problemen ontstaan, zijn metingen cruciaal om de oorzaak ervan te achterhalen. Zonder voldoende data is het onbegonnen werk om de machine te optimaliseren. Metingen kunnen bijvoorbeeld continu het energieverbruik monitoren en afwijkingen detecteren om zo energiezuinig mogelijk te produceren”, geeft Beckhoff productspecialist I/O Philippe Hénin aan.

“Of meetgegevens waarmee men aan de slag kan om de eigen productie voortdurend te analyseren, om kritische elektrische en mechanische onderdelen te bewaken en stilstanden te voorspellen, om de marktintroductietijd te versnellen…” De voorwaarde om deze ambities hard te maken is dat de enorme hoeveelheden metingen snel en nauwkeurig verlopen.

Feilloze integratie meetresultaten
Met de EtherCAT veldbus kan die voorwaarde perfect worden ingevuld. De klemmen geven de gemeten data door aan dezelfde industriële pc die de applicatie stuurt en die op basis van TwinCAT runtime werkt. Of het nu gaat om het transporteren van data van eenvoudige of heel complexe klemmen, de pc-gebaseerde automatiseringsoplossingen van Beckhoff zorgen dus voor een feilloos geïntegreerd resultaat.

“De grote troef is dat verschillende type metingen via EtherCAT dezelfde gemeenschappelijke basis hebben om in de machine te implementeren. En dat kan zelfs op dezelfde bus als de controlesignalen van de machinesturing”, verduidelijkt Hénin. “De meetsignalen kunnen vervolgens via TwinCAT lokaal geanalyseerd worden, maar evengoed dienen voor remote analyse of naar de cloud gaan voor verdere verwerking. Met onze TwinCAT IoT en TwinCAT Analytics software kunnen we ook wat dat betreft de nodige aansluitende oplossingen aanbieden.” Bovendien is de technologie future proof want Beckhoff heeft met EtherCAT G zijn huiswerk al klaar om de signalen naar een bandbreedte van 1 Gbit/s en in de heel nabije toekomst zelfs naar 10 Gbit/s te brengen met EtherCAT G10. Het is enkel nog wachten op de release.

Ook oplossingen voor high-end taken
Belangrijk is dat Beckhoff voor werkelijk elke meettoepassing en elk type signaal de juiste meetklem in het gamma heeft. Voor elk type signaal zijn er altijd meerdere alternatieven beschikbaar. Het EL gamma vormt de basis voor nauwkeurige meetklemmen. Gaat het om signalen met een lage resolutie en frequentie, dan beschikt het in zijn EL gamma onder andere ook over eenvoudigere, scherp geprijsde klemmen naast de meer hoogwaardige meetklemmen.

Beckhoff komt ook tegemoet aan de high-end toepassingen. Snelheid is immers cruciaal in een Industrie 4.0-wereld om nieuwe signalen te verwerken die alleen op hogere frequenties analyseerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan trillingsmetingen voor conditiebewaking, harmonische componenten op een spanning, detectie van afwijkingen in producten ten opzichte van de specs…

“Dat is meteen de bestaansreden achter het ELM gamma, dat al enkele jaren zijn meerwaarde in de praktijk bewijst. Het is gebaseerd op de XFC technologie (eXtreme Fast Control Technology). Hierdoor kunnen meettaken gerealiseerd worden die vragen om een hoge resolutie (24 bits), frequentie (tot 50 ksps) en nauwkeurigheid (100 ppm). Zijn wél een hoge resolutie en nauwkeurigheid vereist, maar kan het meetwerk aan een lagere frequentie, dan zijn er ook binnen de ELM serie budgetvriendelijke alternatieven. Voor elke applicatie en elk budget dus de juiste meetklem”, besluit Hénin.


https://www.beckhoff.be/

Beckhoff heeft voor werkelijk elke meettoepassing en elk type signaal de juiste meetklem in het gamma. (Foto : Beckhoff)

Kadertekst: Meetklemmen en predictief onderhoud
Meetklemmen zijn een onmisbaar instrument om aan conditiebewaking te doen en de basis te leggen voor predictief onderhoud. Een typisch voorbeeld is de frequentieanalyse van het signaal van een accelerometer. Door de trillingen in een machine te bewaken zijn op voorhand mechanische defecten te voorspellen.

“De meetklemmen zorgen voor betrouwbare waarden, die lokaal op de controller kunnen verwerkt worden. Door enkel de frequentiepieken uit het ruwe signaal naar een extern monitoringsysteem te sturen via TwinCAT IoT, wordt de bandbreedte slechts minimaal belast. De vooranalyse van de data gebeurt in de controller zelf, enkel de relevante data worden naar buiten gebracht. In een remote server kunnen deze pieken dan opgevolgd worden om een trend te monitoren”, legt Hénin uit.

Een selectie van analoge klemmen van Beckhoff heeft zelfs de mogelijkheid om lokaal in de klem analyses uit te voeren. Hénin: “Er zijn bijvoorbeeld klemmen voor de monitoring van stroom/spanning die intern in de klem de harmonischen kunnen meten, die de energie en het vermogen van een verbruiker kunnen berekenen, of die de kwaliteit van een elektrisch netwerk kunnen bewaken. Andere klemmen hebben instelbare filters die een inputsignaal rechtstreeks in de klem kunnen filteren, zonder de PLC te belasten.”