Subsidies voor efficiënt stoomgebruik

Wie energiebesparende maatregelen neemt, kan subsidies ontvangen. Zo ook wie de stoominstallatie efficiënter maakt, het stoomverbruik vermindert of stoom vervangt door warm water, ...

Trefwoorden: #stoom, #subsidies

Lees verder

Magazine

ENGINEERINGNET.BE - We geven hierna een overzicht van de beschikbare subsidies met enkele stoom gerelateerde voorbeelden waarop ze van toepassing kunnen zijn.

Subsidies van de netbeheerder: “subsidie na energiestudie” tot 25.000 EUR
De “subsidie na energiestudie” van de distributienetbeheerder (Fluvius) is in het leven geroepen voor energiebesparingsprojecten, die niet onder de standaardtoepassingen vallen en volgen uit een energiescan of energie-audit. In deze categorie kunt u tot 25.000 EUR subsidie per project per jaar ontvangen, naargelang de berekende primaire energiebesparing (0,035 EUR/kWh).

Stoomgerelateerde projecten in het ketelhuis die in aanmerking komen zijn o.a.: verminderen van de spui door plaatsen van een omgekeerde osmose, rookgascondensor voor warmterecuperatie uit de rookgassen, condensaatrecuperatie,… mits de terugverdientijd langer is dan twee jaar. Daarnaast komen ook procesaanpassingen, die het stoomverbruik verminderen, in aanmerking. Het is raadzaam uw aanvraag vooraf in te dienen. Uit ervaring blijkt immers dat subsidieaanvragen voor “te courante” maatregelen de laatste jaren meer en meer geweigerd worden.
www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit

Subsidies van de netbeheerder (ELIA)
Voor bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van ELIA zijn bovenstaande subsidies niet van toepassing. ELIA heeft een eigen subsidieprogramma waarbij bedrijven tot 200.000 EUR subsidie per jaar kunnen aanvragen.

Een energiebesparend investeringsproject, dat niet in aanmerking komt voor groene stroom- of WKK-certificaten, kan in aanmerking genomen worden. Het steunpercentage varieert: bij een terugverdientijd van twee jaar bedraagt het 10%, om gradueel te stijgen tot 40% bij een terugverdientijd van vijf jaar.

Stoomgerelateerde maatregelen, zoals hierboven beschreven, komen uiteraard ook in aanmerking. Opgelet: de aanvraag dient te gebeuren alvorens de bestelling geplaatst wordt. www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik

Ecologiepremie Plus
De Ecologiepremie Plus is in het leven geroepen voor milieumaatregelen en energiebesparingsmaatregelen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is en die wat minder “evident” zijn (lees: een hogere meerkost hebben). Deze subsidievorm werkt op basis van een Limitatieve Lijst voor Technologieën. In deze lijst wordt vastgelegd wat de meerkost is van de betreffende technologie ten opzichte van wat “standaard” is.

Enkele stoomgerelateerde voorbeelden met hun netto subsidie (lijst augustus 2020):  zie tabel.

De Ecologiepremie Plus is niet combineerbaar met groene stroom- of WKK-certificaten, maar wel met de premies van de netbeheerder en de verhoogde investeringsaftrek. Omdat de limitatieve lijst regelmatig geüpdatet wordt, is het interessant in het kader van concrete projecten steeds de meest recente lijst te consulteren via de website.
www.vlaio.be/themas/ecologiesteun

Verhoogde investeringsaftrek
Bij een energiebesparende investering in het ketelhuis of proces kunt u tot slot genieten van de verhoogde investeringsaftrek. Hierbij mag men 13,5% (aanslagjaar 2021) van de aanschaffingswaarde van de investering aftrekken van de belastbare winst. De investeringen moeten vallen binnen één van volgende categorieën: REG-toepassingen, optimalisatie van industriële processen, restwarmterecuperatie en WKK.
www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek  

Conclusie
Bovenvermelde subsidies zijn geldig in 2020. Let er zeker op de subsidies aan te vragen alvorens de bestelling voor de uitvoering te plaatsen. Voor de verhoogde investeringsaftrek wijst uw boekhouder u de weg.