Hernieuwbare elektriciteitsproductie steeg met 31% in 2020

Uit een rapport van Elia over de Belgische elektriciteitsmix 2020 blijkt dat vorig jaar de hernieuwbare productie gestegen is met 31% en dat in jaar dat getekend werd door COVID-19.

Trefwoorden: #Elia, #energiemix, #hernieuwbare energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft een eerste analyse klaar van de elektriciteitsproductie in België in 2020. Daarvoor is gewerkt met de eerste beschikbare gegevens, die later nog gefinetuned worden.

Er tekenen zich enkele opmerkelijke tendensen af. Belangrijk zijn de toename van her- nieuwbare elektriciteitsproductie, vooral dankzij de verdere ontwikkeling van offshore wind; een lagere nucleaire productie; een stabiele productie uit gasgestookte centrales en een vrijwel evenwichtige balans tussen de import en export van elektriciteit.

Er werden dit jaar opnieuw enkele records gebroken en de gemiddelde maandprijs per MWh op de kortetermijnmarkt is historisch laag.


Enkele opvallende tendensen in 2020

 • 18,6% hernieuwbare productie en nieuwe records


De productie van hernieuwbare energie (uitsluitend offshore/onshore windproductie en productie van zonne-energie) bedraagt 18,6% van de elektriciteitsmix en stijgt met 31% in absolute cijfers in vergelijking met het jaar 2019 (15,1 TWh in 2020, tegenover 11,5 TWh in 2019).
Deze evolutie is gelinkt aan tal van factoren zoals weersomstandigheden, maar ook de toename van de geïnstalleerde capaciteit (van 3.796 MW eind 2019 naar 4.670 MW eind 2020 voor windenergie en van 3.887 MW eind 2019 naar 4.788 MW eind 2020 voor zonne-energie).
De productie van zonne-energie is relatief hoog gedurende de zomermaanden en die van windenergie is meer uitgesproken tijdens de wintermaanden.

 • Nieuwe records gebroken in 2020
  1. Op 11 mei werd ‘s middags 3.196 MW geproduceerd uit windenergie in combinatie met 2.628 MW uit zonne- energie, wat resulteerde in 5.824 MW voor de “Wind & Solar”-waarde. Dit is een nieuw record voor absolute productie.
  2. Op 26 december 2020, rond 21 uur, werd 3,8 GW opgewekt uitsluitend uit Belgische windenergie, dit is een nieuw record.
  3. In mei 2020 werd een nieuw maandelijks productierecord voor zonne-energie bereikt met 683 GWh (het vorige record was 504 GWh in juni 2019). Dit record kan worden verklaard door de zonnige maand mei, maar ook en vooral door de toename van het geïnstalleerde fotovoltaïsche vermogen.
  4. In 2020 werden nieuwe offshore windparken (Northwester 2 en Seamade) in dienst genomen. De eerste ontwikkelingsfase voor offshore wind is daarmee voltooid. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 2.262 MW tegenover 1.548 MW begin 2020. Door de toenemende capaciteit is in oktober 2020 een nieuw maandelijks productierecord geregistreerd voor offshore wind van 881 GWh. Het record uit 2019 was 616 GWh in december.
  5. We zien ook een toename van het geïnstalleerd vermogen in onshore wind. Februari 2020 was de meest productieve maand voor windturbines op land met een absolute waarde van 629 GWh (tegenover 499 GWh in december 2019).
  6. Tot slot werd in 2020 gedurende 119 uur meer dan 50% van de in België verbruikte elektriciteit geproduceerd door hernieuwbare energie, wat nauwelijks eerder was gebeurd.
 • Minder nucleaire productie dan in 2019
  In 2020 was 39,1% van de Belgische elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie. Dit is een lager percentage dan in 2019 (48,7%), wat verklaard kan worden door een aantal geplande en ongeplande revisies. Het aandeel van de nucleaire productie blijft ver boven dat van 2018 (31,2%), een jaar dat werd gekenmerkt door een aanzienlijke onbe- schikbaarheid van verschillende reactoren, vooral tijdens de laatste maanden van het jaar.
 • Import en export van elektriciteit in balans
  2020 is praktisch neutraal wat betreft de jaarlijkse netto-invoer. België is in zeer beperkte mate netto-exporteur in 2020. Historisch gezien voert België het meeste elektriciteit in als de eigen nucleaire productie lager is. In dit opzicht is 2020 een uitzonderingsjaar: met een laag niveau van kernenergie maar geen netto-import. Dit kan verklaard worden door twee elementen: het elektriciteitsverbruik was dit jaar lager (effect van de COVID-maatregelen) en er werd meer eigen hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.
 • Productie gascentrales bleef stabiel
  Het niveau van de elektriciteitsproductie uit gas blijft al verschillende jaren stabiel. Als we de terugkeer naar de markt van de centrales van Vilvoorde (255 MW) en Seraing (470 MW) in oktober 2018 buiten beschouwing laten, zien we weinig veranderingen.