VIL IT-systemen leiden tot efficiëntere grenscontroles

In het project Digital Gateway2Governement werden systemen ontworpen voor gedigitaliseerde communicatie tussen de bedrijven en de overheidsdiensten die betrokken zijn bij de grenscontroles.

Trefwoorden: #grenscontroles, #IT-systeem, #logistiek, #VIL

Lees verder

nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Ondanks verschillende investeringen in digitale toepassingen de afgelopen jaren, is er nog veel ruimte voor verbetering in de manier waarop grenscontroles worden georganiseerd.

De huidige processen werken vaak vertragend, kostenverhogend en hebben een hoge foutenmarge. Ook de communicatie verloopt ongestructureerd en weinig efficiënt.

Om hier verandering in te brengen, bracht VIL een enthousiaste groep van bedrijven en overheidsdiensten samen. Binnen het project werden vier use-cases uitgewerkt: een Digitaal Noodproceduresysteem, een Verification Management Systeem, een toepassing voor het afschrijven van vergunningen voor strategische goederen en een geautomatiseerde voedselveiligheidrapportering.

Een van de belangrijkste voor alle partijen is het Digitale Noodproceduresysteem. Dit IT-systeem laat bedrijven toe om hun activiteiten quasi ongehinderd verder te zetten tijdens noodprocedures van de douanesystemen.

De verdere uitrol van dit project vereist het engagement van meerdere partijen, zodat er tegen eind 2021 vier oplossingen gerealiseerd worden of goed op weg zijn naar realisatie.


Dit zijn de projectdeelnemers:
Atlas Copco Airpower, Aviapartner Belgium, BASF Antwerpen, Brussels Airlines, Brussels Airport, Crossroad Communications, Evonik Antwerpen, Hapag- Lloyd, Intris, Liege Airport, Ostend-Bruges Airport, Port of Zeebrugge, NDN – Neutraal Douaneagentschap Nelen, North Sea Port, NxtPort, Port of Antwerp, Swissport Cargo Services Belgium, WFS Belgium, Belgische Douane & Accijnzen (AAD&A), Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dienst Controle Strategische Goederen (Departement Buitenlandse Zaken) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).