Vraag naar RFID-technologie vanuit betonindustrie in de lift

RFID-integrator Aucxis heeft een toenemende vraag vanuit de markt genoteerd in verband met de inzetbaarheid van RFID-technologie in de betonsector.

Trefwoorden: #Auxcis, #beton, #betonsector, #bouwsector, #RFID

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Aangezien RFID het productie- en bouwproces bij betonconstructies zichtbaar kan versnellen, is dit dan ook een waardevolle toepassing.

Het prefab betonmateriaal wordt voorzien van RFID-tags, waarna het traceerbaar is via mobiele RFID-readers. Controle wordt tweeledig toegepast: vóór het verladen en op de werf na transport en montage.

Alle gegevens kunnen door de betrokken partijen in één centraal systeem geraadpleegd worden: efficiëntie, tijdwinst & kostenbesparing gegarandeerd!

RFID-tags bieden eveneens de mogelijkheid om extra informatie op te slaan over de kwaliteit van de betonelementen.

Toepassingsvoorbeeld:
Track & trace betonblokken met RFID voor Nederlandse Afsluitdijk

De Nederlandse Rijkswaterstaat engageerde het bouwconsortium Levvel om de vernieuwing van de Afsluitdijk - die het land beschermt tegen overstromingen - aan te pakken. Om de kwaliteit van de nieuwe betonblokken te garanderen, eist Levvel volledige tracabiliteit vanaf de productie tot en met installatie op de dijk.

Aucxis RFID Solutions biedt hen deze zekerheid dankzij de implementatie van de ATLAS RFID Track & Trace oplossing. Elk van de circa 75.000 Levvel-blocs zijn voorzien van een RFID-tag, en er werden RFID-antennes en readers geplaatst op strategisch gepositioneerde kranen.

Tot slot zorgt de Aucxis middleware HERTZ ervoor dat alle taginformatie, gestockeerd in de cloud, handig kan geraadpleegd via een webplatform dat te allen tijde toegankelijk is voor de klant.

Raadpleeg de casestudy voor meer details over dit uitdagende project


Voor meer informatie:
Aucxis RFID Solutions
Zavelstraat 40 - 9190 Stekene
Tel. +32 (0)3 790 17 - info@aucxis.com - www.aucxis.com/rfidBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.