Nieuw initiatief moet innovatie in hoger onderwijs stimuleren

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie lanceerde onlangs het HEI-initiatief om het innovatiepotentieel van hoger onderwijsinstellingen in Europa beter te benutten.

Trefwoorden: #EIT, #HEI-initiatief, #hoger onderwijs, #innovatie

Lees verder

Opleiding

( Foto: EIT )

ENGINEERINGNET.BE - Volgens Europees Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabrial spelen hoger onderwijsinstellingen een sleutelrol in onze samenleving bij het koesteren van toekomstige talenten.

Daarom bevat de nieuwe verordening van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) een pilootinitiatief, gericht op het innovatie- en ondernemerspotentiaal van Europese hoger onderwijsinstellingen, dat van start ging op 24 maart met de publicatie van de eerste oproep.

De Pilot Call for Proposals van het initiatief nodigt Europese scholen uit om actieplannen op te stellen die hun ondernemings- en innovatiecapaciteit op alle institutionele niveaus verbeteren.

Dit nieuwe EIT-initiatief zal een systematische impact hebben, en onderwijsinstellingen in staat stellen om de regionale “motoren” van innovatie te worden en duurzame groei en werkgelegenheid in heel Europa te bevorderen.

Er zullen 23 pilootprojecten worden geselecteerd en geïmplementeerd vanaf juli 2021. De activiteiten kunnen zich focussen op verschillende thema’s, zoals:

  • Bevordering van institutionele betrokkenheid en verandering;
  • Versterking van partnerschappen tussen hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties;
  • Ontwikkeling van diensten ter ondersteuning van innovatie en bedrijfsleven;
  • Versterking van de kwaliteit van onderwijs in ondernemerschap;
  • Creëren en verspreiden van kennis.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 25 mei 2021. De geselecteerde pilootprojecten worden in juni 2021 worden bekendgemaakt.


Dit initiatief vormt een belangrijke doelstelling van het EIT als onderdeel van de nieuwe Strategische Innovatieagenda van het EIT voor 2021-2027. Het initiatief beoogt hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen met expertise en coaching, toegang te geven tot het innovatie-ecosysteem van het EIT en tot financiering.