essenscia vlaanderen geeft definitieve aftrap van duaal lesgeven

20 medewerkers uit de farma- en chemiesector zijn gestart aan hun didactische vooropleiding om volgend schooljaar goed voorbereid als duaal lesgever aan de slag te gaan in het middelbaar.

Trefwoorden: #duaal leren, #essenscia, #leerkracht, #STEM

Lees verder

opleiding

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - Waaruit bestaat een goede les, hoe breng je praktijkervaring naar de klas en hoe inspireer je leerlingen op die manier voor een wetenschappelijke of technische STEM-studie of beroep?

Het zijn slechts enkele vragen waarmee kandidaten duaal lesgeven aan de slag gaan tijdens een didactische vooropleiding, onder begeleiding van docenten van AP Hogeschool Antwerpen en Thomas More Kempen.

Tijdens drie opleidingsdagen krijgen ze heel wat inzichten aangereikt om jongeren boeiend en kwaliteitsvol les te geven. Zo krijgen ze niet alleen de nodige didactische en pedagogische vaardigheden aangeleerd, maar gaan ze ook dieper in op een goede lesvoorbereiding en klasmanagement. Het doel is om vanaf 1 september 15 tot 20 duale lesgevers voor de klas zetten om een tijdelijke lesopdracht op te nemen.

In de meeste gevallen zal het gaan om scholen die kampen met een tekort aan vakleerkrachten, vooral voor technische en wetenschappelijke vakken zoals chemie, fysica, wiskunde, toegepaste mechanica of meet- en regeltechnieken. Net die vakken zijn ontzettend belangrijk voor de opleiding van talent voor de chemie- en farmasector.

Met duaal lesgeven wordt er een kader gecreëerd waarbinnen werknemers uit de industrie op een administratief eenvoudige manier, en op tijdelijke en deeltijdse basis, enkele uren per week voor de klas kunnen staan.

Op die manier slaan onderwijs en bedrijfsleven geen twee, maar drie vliegen in een klap: meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgericht onderwijs en meer meisjes en jongens die geïnspireerd worden voor wetenschappelijke en technische studies en beroepen.


Dit pilootproject voor innovatief STEM-onderwijs is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen sectorfederatie essenscia vlaanderen en de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk, Ben Weyts en Hilde Crevits.