Nieuwe methode voor beoordeling vorderingen klimaatakkoord

Wetenschappers uit de EU stellen een nieuwe methode voor waarmee ze de voortgang van de klimaatdoelstelling van het Parijsakkoord kunnen beoordelen.

Trefwoorden: #beoordeling, #Europese Commissie, #Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, #klimaatdoelstelling, #Methode, #Parijsakkoord

Lees verder

research

( Foto: aapsky - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het klimaatakkoord zijn de landen overeengekomen om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot ruim onder 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Het is daarvoor nodig om in de tweede helft van deze eeuw een balans tussen nationale broeikasgas (BKG)-emissies en -verwijdering te bereiken.

De landen monitoren hun nationale emissies aan de hand van BKG-inventarissen en gebruiken daarbij overeengekomen IPCC-methodologieën, terwijl in wereldwijde modellen andere methoden worden gebruikt om de toekomstige emissieroutes in te schatten.

Deze verschillende benaderingen leveren andere schattingen op van de ‘antropogene’ CO2-verwijderingen op het land. De omvang van dit verschil ligt momenteel op ongeveer 5 gigaton CO2-emissie.

De belangrijkste reden voor de verschillen in de schattingen tussen de modellen en de inventarissen is de definitie van ‘antropogene’ CO2-verwijdering door bos. In de BKG-inventaris van de landen wordt een groter bosareaal in aanmerking genomen dan in de wereldwijde modellen.

De methode in dit onderzoek maakt een vergelijking tussen deze twee benaderingen mogelijk door een deel van de door de wereldwijde modellen als ‘natuurlijk’ beschouwde CO2-verwijdering door bossen te herverdelen over de ‘antropogene’ component.

Op die manier blijven de schattingen van de totale CO2-fluxen in de atmosfeer ongewijzigd, maar worden de door de modellen geschatte ‘antropogene’ emissies en verwijdering aangepast, zodat ze vergeleken kunnen worden met die in de BKG-rapportage van landen.

De voorgestelde oplossing levert meer inzicht op in de wijze waarop de overgebleven toelaatbare cumulatieve netto-emissies voor de gehele economie voor een doelstelling ver onder de 2°C overeenstemmen met de collectieve schattingen uit de gerapporteerde inventarissen.

Het onderzoek is geleid door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie en pleit voor een versterking van snelle en ambitieuze wereldwijde mitigatie-inspanningen.