Chemische industrie zet CO2-emissies om in duurzame biogebaseerde producten

Het EU Horizon 2020-project VIVALDI wil biotechnologieën ontwikkelen om emissies binnen de biogebaseerde industrie om te zetten in nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie.

Trefwoorden: #biogebaseerd, #chemische industrie, #CO2, #emissie, #VIVALDI

Lees verder

Nieuws

( Foto: aapsky - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten industrieën de transitie versnellen naar een koolstofarme, grondstoffenefficiënte en circulaire economie. De chemische sector is een van de meest uitdagende, maar ook een zeer veelbelovende in die context.

De biogebaseerde industrieën (BI's), die nu al aan de slag gaan met hergebruik van afval, hebben het potentieel om het voortouw te nemen en een nieuwe en duurzamere sector te creëren, gebaseerd op het principe van koolstofafvang en -gebruik (CCU), ook wel CO2-recyclage genoemd.

Op basis van dit circulaire concept zullen BI's hun uitstoot van broeikasgassen, hun afhankelijkheid van de invoer van fossiele koolstof en de exploitatie van belangrijke hulpbronnen zoals energie, grondstoffen, land en water kunnen inperken.

De kern van de VIVALDI-oplossing is het afvangen, verrijken en in een tweestapsproces transformeren (elektrochemisch en biologisch) van het afgevangen CO2 in vier organische platformzuren.

Deze resulterende verbindingen hebben diverse toepassingen: zij kunnen op dezelfde plaats worden gebruikt, waardoor de duurzaamheid en circulariteit van BI-processen en -producten wordt verbeterd, of ze openen nieuwe commerciële mogelijkheden als bouwstenen voor nieuwe biomaterialen (bv. bioplastics en diervoeders).

Repliceerbaarheid zal een belangrijk aspect zijn van deze oplossingen, waardoor andere bioraffinaderijen en andere industriële sectoren meer circulair kunnen worden en hun milieu-impact kunnen verminderen.

Het succes van het project zal worden verzekerd door een multidisciplinair en internationaal consortium onder leiding van de GENOCOV-onderzoeksgroep van de Universitat Autònoma de Barcelona.

De 16 partners variëren van BI's (SunPine AB, Damm en Bioagra) en technologieontwikkelaars (VITO, UFZ, LEITAT, Processium, Avantium, Universitat Autònoma de Barcelona, University of Natural Resources and Life Sciences - Wenen, Luleå University of Technology) tot eindgebruikers (Nutrition Sciences). Novamont zal onderzoeken hoe CO2 in de gehele waardeketen kan worden gebruikt: van het afvangen van CO2-emissies tot de omzetting ervan in nieuwe biochemicaliën.

Het team wordt aangevuld door drie kenniscentra: de expertengroep inzake duurzaamheid en circulariteit (BETA van de Universitat de Vic), het adviesbureau voor technologie en innovatie (ISLE) en de Europese vereniging die de koolstofafvang en -gebruik-gemeenschap in Europa vertegenwoordigt (CO2 Value Europe).

VITO brengt zijn expertise inzake elektrokatalysatoren en de ontwikkeling van gasdiffusie-elektroden samen om ze te gebruiken voor de elektrokatalytische omzetting van CO2 in mierenzuur/methanol.

Het consortium is klaar om bioraffinaderijen te transformeren en een nieuwe op CO2 gebaseerde industriële sector te ontwikkelen die bijdraagt tot een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk van de industrie en de economie van de EU stimuleert.


VIVALDI staat voor InnoVative bIo-based chains for CO2 VALorisation as aDded-value organIc acids.