Platform voor bio-gebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatie

Het Horizon 2020 Thematisch Netwerk Nutriman geeft informatie over nieuwe meststoffen en nutriëntenrecuperatietechnologieën op dit platform om ze bekend te maken bij landbouwers.

Trefwoorden: #bio-gebaseerd, #Farmer Platform, #fosfor, #Horizon 2020, #ILVO, #Inagro, #Nutriman, #PCS, #stikstof, #UGent, #Vlaco

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Marc Wallican )

ENGINEERINGNET.BE - De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert.

Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit ze kunnen kiezen groot.

Het nieuwe platform Nutriman bundelt kennis over de recuperatie van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Zo slaan de projectpartners de brug tussen toegepast onderzoek en industrie, in het voordeel van de agrarische sector.

“Die innovaties vormen de sleutel tot een duurzaam landbouwmodel met veilige biogebaseerde meststoffen,” stelt Sander Vandendriessche van Inagro.

Het gratis webplatform is beschikbaar in acht talen. De database wordt continu geüpdatet en blijft zeker tot 2031 bestaan.

Op het platform vinden landbouwers informatie over onder meer de werking van technologieën, de eigenschappen van bepaalde producten, het kostenplaatje en de nutriënteninhoud. “We brengen alle elementen samen die de landbouwer moet weten om de producten te kunnen gebruiken”, aldus Christophe Boogaerts van Vlaco.

Het platform is ook interessant voor andere schakels in de keten. Zo kunnen technologie-uitbaters en producenten hun product bekendmaken via het platform en op hun beurt meewerken aan de duurzame innovatie in de land- en tuinbouwsector. Ook kan het platform dienen als kruisbestuiving tussen diverse projecten en onderzoekers die hetzelfde doel voor ogen hebben.

Het consortium bestaat uit 14 partners uit 8 Europese landen, waardoor het platform veel lokale informatie bevat die mogelijk relevant is voor andere regio’s.

Vlaanderen is vertegenwoordigd via Inagro, PCS, ILVO, Vlaco en UGent. Hun taak is onder meer om kennis over biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verder uit te rollen via diverse demonstraties en workshops.

Nutriman heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 818470.