Siemens zet volop in op waterstof en batterijopslag

Om onze planeet leefbaar te houden, moet volop ingezet worden op energietransitie. Siemens neemt het voortouw, met een nieuwe waterstofcentrale, batterijopslagfaciliteit, en slimme digitale oplossingen voor een stabiel elektriciteitsnet.

Trefwoorden: #batterijopslag, #energietransitie, #Siemens, #waterstof

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Siemens )

ENGINEERINGNET.BE - Onder de noemer ‘Fit for 55’ lanceerde de Europese Commissie een reeks wetgevende initiatieven waarmee broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% moeten dalen ten opzichte van 1990.

Daarom startte Siemens eind juli in Wunsiedel met de bouw van een koolstofvrije waterstofcentrale met een vermogen van maar liefst 8,75 MW. En om de beschikbare netwerkcapaciteit efficiënter te gebruiken, wordt ook in gezet op batterijtechnologie.

Battery energy-storage systems of kortweg BESS laten namelijk toe om energie uit piekmomenten op te slaan voor eigen toekomstig gebruik of voor injectie in het net wanneer mogelijk of nodig ...

Klik hier om het volledige artikel te lezen.