Indrukwekkende infrastructuurwerken: warmtenet onder spoor persen

Fluvius is in Hoboken gestart met de persing van een stuk warmtenet dwars onder het spoor door. Vanuit de persput van 15m diep worden met behulp van hydraulische kracht twee betonnen buizen met een diameter van 80 centimeter onder de spoorbedding geperst.

Trefwoorden: #Antwerpen, #Fluvius, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: Fluvius )

ENGINEERINGNET.BE - Samen met de stad Antwerpen wil Netbedrijf Fluvius publieke warmtenetten realiseren op een ecologische, economische en sociaal haalbare manier. Om de uitwisseling van warmte zo makkelijk en duurzaam mogelijk te maken, werd samen met de stad een warmteplan voor Antwerpen ontwikkeld.

Op basis van de aanwezigheid van grote warmteverbruikers en lokale duurzame warmtebronnen in de stad, werden zones afgebakend die als eerste een warmtenet krijgen.

Verschillende warmtenetten worden verspreid over de stad gepland. Deze zogenaamde warmte-eilanden moeten later samen één groot, stadsbreed warmtenet vormen.

Fluvius legde al twee van zulke warmtenet-eilanden aan in Antwerpen: op de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid en op de duurzame bedrijvensite Blue Gate. Om deze twee warmte-eilanden in de toekomst van duurzaam warm water te voorzien, werd in het voorjaar gestart met het aanleggen van transportleidingen naar de industriesite aan de Boombekelaan.

Deze leidingen zullen in de toekomst het water dat verhit wordt met restwarmte van de daar aanwezige fabrieken via het warmtenet (dat nu dwars door Hoboken aangelegd wordt) getransporteerd naar de woningen en bedrijven op Nieuw Zuid en Blue Gate.

Omdat warmtenetten perfect passen in de klimaatambities van de Vlaamse Regering, kan het project rekenen op zo’n 15 miljoen euro subsidies.

Video: