Belgian Boiler Company klaar voor koolstofarme toekomst

In zowat alle sectoren worden er vandaag inspanningen gedaan om de emissies van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 te reduceren. Ook voor de productie van proceswarmte wordt er volop gezocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen als energiebron.

Trefwoorden: #Belgian Boiler Company, #CO2, #energietransitie, #koolstof

Lees verder

Partner Info

( Foto: Belgian Boiler Company )

ENGINEERINGNET.BE - Hoewel de uitrol ervan geen evidentie zal zijn, kunnen we vandaag stellen dat Belgian Boiler Company samen met Bosch Industrie-kessel de technologieën klaar heeft om deze conversie mogelijk te maken. Daarvoor zet BBC in op drie pijlers: verhoogde energie-efficiëntie, alternatieve en hernieuwbare brandstoffen en elektrificatie van stoomketels. In eerste instantie kunnen we het rendement van bestaande ketelhuizen aanzienlijk verbeteren. Recente cijfers tonen aan dat er zelfs vandaag nog een besparingspotentieel mogelijk is van 20 tot zelfs 30% bij vele verbruikers van industriële warmte. Simpelweg door het toepassen van de best beschikbare energiebesparende technologieën. Daarom biedt BBC al meer dan twintig jaar de meest performante stoominstallaties op de markt aan, maar ook modernisaties van bestaande ketelhuizen behoren tot onze mogelijkheden.

Alternatieven voor klassieke verbranding
En we gaan nog veel verder. Samen met Bosch werd er gezocht naar alternatieven voor de klassieke verbranding van aardgas of stookolie in stoomketels om fossiele brandstoffen volledig uit te kunnen schakelen. Dit resulteerde in een stoomketelontwerp compatibel met hernieuwbare brandstoffen zoals biogas maar ook waterstof. Opmerkelijk hierbij is dat klanten vandaag nog niet de keuze hoeven te maken welk type brandstof ze in de toekomst wensen. Mits een verstandige selectie en ontwerp vooraf is een latere retrofit naar een alternatieve brandstof mogelijk, zonder dat hiervoor de volledige ketel dient vernieuwd te worden.

Potentieel van elektriciteit
Tot slot wordt er gekeken naar het potentieel van elektriciteit als energiedrager. Wanneer elektriciteit opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen, kan dit een valabel alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Het is zeker niet zo dat een elektrische stoomketel enkel rendabel wordt indien de gasprijs boven die van de elektriciteitsprijs zou stijgen. De elektrische ketels van Bosch hebben een aantal kenmerken die het overwegen waard zijn: een groot modulatiebereik en ze kunnen zeer snel opgestart worden, wat hen ideaal maakt voor back-up en stand-by toepassingen. Door de afwezigheid van brandstof en rookgassen zijn ze emissievrij en vragen ze een pak minder onderhoud. Op sites waar vandaag zelf elektriciteit opgewekt wordt, zijn ze de ideale partner om pieken in stroomproductie op te vangen gezien de grote buffercapaciteit van stoomketels en kunnen zo het elektriciteitsnet in evenwicht houden. Precies om die reden ontwikkelde Bosch twee alternatieven. Enerzijds de volledig elektrische ketel ELSB met vermogens gaande van 240 kW (350 kg stoom/u) tot 5 MW (7 ton stoom/u). Anderzijds de hybride stoomketel die naast een klassieke gasbrander uitgerust is met een bijkomende elektrische verwarming tot 5 MW. Dit zorgt ervoor dat deze ketel naadloos over kan schakelen van klassieke brandstoffen naar elektriciteit en zo kan inspelen op de beschikbaarheid van de verschillende energiebronnen. Als dan ook nog eens de brander gevoed wordt met hernieuwbare brandstoffen, is de cirkel helemaal rond.
www.bbc-loos.be