Start veldproeven met multi-inzetbare agrorobot

Het CIMAT-project ontwikkelt een veelzijdige, autonome en breed inzetbare agrorobot voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Met bijbehorende werktuigen, zoals een wiedeg.

Lees verder

nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - Kleinere landbouwbedrijven die focussen op biologische teelt of nicheteelten als specifieke groente-, fruit- of boomteelt hebben baat bij kleinere, meervoudig inzetbare, intelligente machines.

De CIMAT-robot is circa vier meter lang, heeft een instelbare breedte, en een onafhankelijke vierwielaansturing. Daardoor kan elk wiel in elke mogelijke richting rijden. “Bestaande platformen kunnen dat niet. De flexibele sturing is dus een grote troef”, vertelt Simon Cool van ILVO.

Via joysticks kan de gebruiker de robot op afstand bedienen. Met in totaal 20 kW elektrisch vermogen beschikt de robot over een hoog tractiekoppel waarmee deze zichzelf en werktuigen kan voorttrekken op een oneffen ondergrond.

Voor de koppeling met werktuigen zijn er drie hydraulische driepunthefinrichtingen. Zo wordt het gewicht zoveel mogelijk verdeeld, wat de stabiliteit en autonome sturing van de robot ten goede komt.

Meerdere werktuigen kunnen tegelijk aan het werk gezet worden, zoals een wiedeg, een schoffelmachine, een strooier, een spuitmachine of een bodemsensor.

Projectpartner Vanhoucke Engineering bouwt de schoffelmachine en bekijkt de mogelijkheid om onkruid thermisch te behandelen. De bodemsensor bepaalt onder meer bodemverdichting en vochtgehalte.

Het robotplatform is geconnecteerd met de cloud. “Zo zijn parameters gedetailleerd in kaart te brengen voor de verdere ontwikkeling van het platform", aldus Dries Vanoost van KU Leuven.

"We kunnen visualiseren hoeveel vermogen elke motor nodig heeft bij een bepaalde bewerking op een bepaalde locatie. Ook kunnen we dynamische parameters inschatten die van belang zijn voor het autonome navigatie-algoritme waar ILVO en KU Leuven aan werken."

De robot krijgt ook een camerasysteem voor datacaptatie van gewasrijen. Zo kunnen ze volgend jaar op percelen rijden waar gezaaid werd zonder GPS. De beeldinformatie zal gebruikt worden om een beeldverwerkingsalgoritme te trainen op basis van AI om gewasrijen te detecteren.

Voor de ontwikkeling van de robot maken de projectpartners gebruik van een iteratief ontwikkelingsproces, een werkwijze van het Living Lab Agrifood Technology van ILVO. Zo kunnen ontwerp, realisatie en testfase elkaar herhaaldelijk en vrij snel opvolgen.

In het volgende groeiseizoen start een samenwerking met verschillende telers om de robot op hun percelen in de praktijk verder uit te testen en te optimaliseren.

Video: