Ontwikkeling roadmap en geodataplatform voor koolstoflandbouw

ILVO en het Departement Landbouw en Visserij brengen in kaart hoe Carbon Farming breder is uit te rollen en werken aan een geodataplatform voor de verdere uitbouw hiervan in Vlaanderen.

Trefwoorden: #geodata, #ILVO, #koolstof, #landbouw

Lees verder

Nieuws

( Foto: modesto3 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Via koolstoflandbouw, ofwel Carbon Farming, kunnen landbouwers CO2 uit de lucht halen en vastleggen in de bodem. Dit kan bijvoorbeeld door het type gewassen of het teeltplan aan te passen, of via aanvoer van stabiele organische meststoffen, zoals compost.

Ook draagt koolstofopslag in landbouwgronden bij aan een betere bodemkwaliteit en zorgt het voor meer weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast.

In het kader van het project LIFE CarbonCounts gaan gaan ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een analyse uitvoeren om zo de huidige knelpunten, noden en behoeften te identificeren. Bijvoorbeeld waar het gaat om kennis, data en regelgevend kader.

Dit gebeurt in overleg met belanghebbenden, zoals landbouworganisaties, beleid, onderzoek, adviseurs, NGOs, bedrijven en certificeringsinstanties.

Deze roadmap maakt duidelijk welke barrières, door toedoen van welke verschillende stakeholders, moeten worden geslecht. Ook de lessen van reeds lopende projecten staan hierin.

Het finale doel van het project is de ontwikkeling van een actieplatform voor koolstoflandbouw in Vlaanderen, dat met de uitgewerkte roadmap vanaf februari 2023 verder aan de slag gaat.

Het LIFE CarbonCounts-project ontwikkelt ook een geodataplatform om acties rond koolstoflandbouw te registeren, te monitoren en het effect op koolstofopslag te becijferen.

ILVO en het departement werken in eerste instantie aan een geodataplatform voor agroforestry, kleine landschapselememten en koolstofopslag in landbouwbodems.

Dit project moet toelaten dat toekomstige carbon farming projecten, privaat of publiek, dezelfde certificeringsregels hanteren en eenzelfde wetenschappelijke basis kennen.

Het project ‘LIFE Carbon Counts wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid.