Energie-eiland kreeg federale goedkeuring

Transmissienetbeheerder Elia is tevreden dat de federale ministerraad, op voorstel van de Ministers van Energie en van de Noordzee, het concept van de uitbreiding van het modulaire offshore net voor de Prinses Elisabethzone heeft goedgekeurd.

Trefwoorden: #Elia, #offshore, #windpark

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Met dit besluit kan het project verder ontwikkeld worden in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen.

Het kunstmatige energie-eiland is een eerste stap in de ontwikkeling van een geïntegreerd Europees offshore net en benadrukt nogmaals de leiderspositie van België op het vlak van offshore elektriciteit.

In 2022 zal Elia de gedetailleerde analyse van dit kunstmatige eiland in haar omgeving voortzetten en de aanbestedingsprocedure voor de bouw ervan opstarten.

Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voorziet in een nieuwe offshore elektriciteitsproductiezone in de Noordzee (Prinses Elisabethzone). De elektriciteit die in dit nieuwe gebied wordt geproduceerd, zal dan naar het vasteland moeten worden getransporteerd.

De elektriciteitswet van 29 april 1999 geeft Elia de bevoegdheid om de nodige netuitbreidingen uit te voeren en te exploiteren op basis van een ontwerp dat door de bevoegde ministers goedgekeurd werd.

Elia heeft de verschillende technische oplossingen bestudeerd om de energie die in deze nieuwe zone geproduceerd wordt naar het vasteland te transporteren. Uit deze studies is gebleken dat dit energie-eilandproject het beste beantwoordt aan de beoogde doelstellingen.

In overeenstemming met de wensen van de federale regering zal het project zowel voorzien in de aansluitingsfaciliteiten voor 3,5 GW elektriciteitsproductie alsook in nieuwe interconnecties die België met andere landen zal verbinden.