Consortium onderzoekt potentieel zonne-energie in Noordzee

KU Leuven, imec en UHasselt (partners binnen EnergyVille) slaan de handen in elkaar met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om een wetenschappelijke basis te leggen voor de uitrol van zonne-installaties in de Noordzee.

Trefwoorden: #EnergyVille, #imec, #UHasselt, #VITO, #zonne-energie, #zonnepaneel

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Oceans of Energy )

ENGINEERINGNET.BE - Binnen 2 jaar zal het onderzoeksconsortium een onafhankelijke bottom-up studie (in het project "MarineSPOTS - Marine Solar Potential and Technology Study, gesteund door het Belgische Energietransitiefonds) uitvoeren om het potentieel van OFPV oplossingen voor energieopwekking in de Belgische zee te bepalen.

Om dit te doen, zullen onderzoek en simulaties uitgevoerd worden naar het energieopwekkingspotentieel, waarbij de impact van golfbeweging, reflecties, temperatuur, wind en vervuiling op het vermogen van het systeem geëvalueerd zal worden.

Verschillende mechanische structuren zullen onderzocht worden, te beginnen met de analyse van gepubliceerde concepten, via eigen simulaties, en eindigend met golftanktests op onze eigen prototypes. De kennis over structurele concepten zal worden teruggekoppeld naar de simulatie van de energieopbrengst om de analyse van de energieopwekking te verfijnen.

Naast de mechanische structuur zal ook het ontwerp van het elektrische systeem worden onderzocht. Hier moeten de keuze van de componenten en de elektrische architectuur worden geoptimaliseerd voor maximale betrouwbaarheid en veerkracht, aangezien eventuele storingen die zich op zee voordoen uiterst moeilijk te verhelpen zijn.

Van cruciaal belang is te bepalen welke conventionele componenten geschikt zijn voor gebruik, en waar specifieke ontwikkelingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de ruwe omgeving.

Een belangrijke factor die de kosten van de opgewekte energie beïnvloedt, is de aansluiting op het net. Hier wordt ernaar gestreefd de infrastructuur van bestaande windparken mee te gebruiken om de kosten binnen de perken te houden.

Er zullen analyses worden uitgevoerd om te begrijpen hoeveel zonne-energie aan de bestaande windturbines kan worden toegevoegd zonder al te veel energie te verliezen door curtailment, wat noodzakelijk wordt als een hoge mate van wind- en zonne-energieopwekking samenvallen. Dit kan mogelijk van invloed zijn op het ontwerp van offshore-netwerken voor hybride wind-/zonneparken die nog niet zijn gebouwd.

Naast de opwekking moet ook rekening worden gehouden met de interactie met de omgeving. Daarom zal het effect van een dergelijk systeem op het milieu onderzocht worden en mogelijke beperkingen vastgesteld worden voor de grootte van de structuren of de dichtheid van de oppervlaktebedekking.

Ook moet rekening worden gehouden met het effect van organismen op de structuur, zodat het systeem in bedrijfsklare toestand kan worden gehouden en tegelijkertijd onschadelijk is voor het milieu. (bron: EnergyVille)