Oudenaarde krijgt toonaangevende GaN-halfgeleiderfabriek

Onlangs werd de overname van ON Semiconductor door BelGaN Group afgerond. Dit moet er op termijn voor zorgen dat de BelGaN-site in Oudenaarde het hart zal vormen van een GaN (Galliumnitride)-Valley in Europa.

Trefwoorden: #chip, #elektrisch, #GaN, #halfgeleider

Lees verder

Techniek

( Foto: BelGaN )

ENGINEERINGNET.BE - BelGaN wil een toonaangevende 6 inch en 8 inch GaN-fabriek worden in België. Er zullen GaN-technologieën ontwikkeld en GaN-producten gefabriceerd worden.

Daarbij zal tegemoet gekomen worden aan de steeds hogere standaarden, die de volop evoluerende automobielindustrie zichzelf oplegt. De elektrische wagen is overduidelijk de toekomst, Het bedrijf wil onder meer hierin een cruciale rol spelen de komende jaren.

Binnen enkele jaren moet de site in Oudenaarde omgevormd zijn van een silicium-site naar een innovatieve GaN-site. Dit zal een innovatie- en groei-impuls geven aan de regio en zowel op korte als op lange termijn zorgen voor extra tewerkstelling met tal van carrièremogelijkheden in R&D, operations en andere afdelingen.

GaN-Valley mikt op een groeiende industrie voor elektronische systemen waarin de energievoorziening en het gebruik van elektrische energie steeds efficiënter (minder energieverspilling), kleiner, lichter en goedkoper zullen worden.