Technologische trends 2022 voor bedrijfsleiders

Jaarlijks verwachten bedrijfsleiders lijsten met populaire technologietrends. Helaas bieden deze zelden advies over wat te doen aan deze trends. Hieronder de trends die de grootste kansen voor een bedrijf vertegenwoordigen en wat eraan te doen.

Trefwoorden: #technologie, #trend

Lees verder

nieuws

( Foto: Twenty Four Webvertising )

ENGINEERINGNET.BE - Los problemen op met simulaties
Hoe kunnen bedrijfsleiders zich een betere manier van werken voorstellen? Een cruciale stap is het in kaart brengen van hoe het bedrijf nu werkt om de grootste tekortkomingen te vinden en de mogelijkheden voor verbetering te lokaliseren.

Een manier om dat te doen is door software te gebruiken om een simulatie van de activiteiten van een bedrijf te bouwen. Dit worden ook wel digitale tweelingen genoemd, die het potentieel hebben om technische uitdagingen op te lossen, zoals toeleveringsketens die te afhankelijk zijn van één enkele aanbieder.

Bedrijfsleiders zouden dergelijke simulaties moeten gebruiken en als ze geen interne middelen hebben om dit goed te doen, moeten ze overwegen om hulp van buitenaf in te schakelen, net als nodig kan zijn bij het plaatsen van een gietvloer in het bedrijfspand.

Verhoog de productiviteit met voorspellende software
De meesten van ons zijn bekend met software die probeert je zin af te maken terwijl je typt. Deze software gebruikt gegevens van wat miljoenen andere gebruikers in het verleden hebben getypt om je volgende woord of zin te raden.

Als je bedrijf mensen in dienst heeft die software schrijven, wordt er een nieuwe technologie ontwikkeld die iets analoogs gaat doen voor softwareontwikkeling. Als het werkt, kan het de productiviteit verhogen en bedrijfsleiders helpen de arbeidscrisis aan te pakken. Bedrijfsleiders zouden moeten onderzoeken of zulke assistenten hun bedrijf productiever zouden kunnen maken.

Verminder de arbeidsdruk met robots
Hoewel CEO's niet veel kunnen doen om Covid-19 te laten verdwijnen, zijn ze bezig om te verbeteren hoe goed ze voldoen aan de vraag naar hun producten en diensten. Arbeidstekorten doordringen de economie en robots zijn steeds beter in staat om ze te helpen verlichten.

Robots hebben namelijk het potentieel om meer taken uit te voeren, wellicht kunnen ze zelfs de beton cire wanden in je bedrijfspand schoonmaken. Bedrijfsleiders - vooral degenen met beperkte arbeidskrachten - zouden hun bedrijfsprocessen met een frisse blik moeten bekijken met het oog op hoe robots kunnen helpen de productiviteit te verhogen.

Creëer ‘deep fakes’ van de virtuele klantenservice
Bij veel banen zijn klanten, medewerkers en zakenpartners betrokken die antwoorden op vragen zoeken. Als bedrijven moeite hebben om de klantenservice, human resources en ander personeel aan te nemen en te behouden die nodig zijn om die vragen te beantwoorden, hebben bedrijfsleiders mogelijk steeds meer een alternatief.

Specifiek zouden vragen over bijvoorbeeld epoxy vloeren kunnen worden beantwoord met ‘deep fakes’ - digitale video's waarin replica's van echte mensen dingen zeggen die ze in werkelijkheid nooit hebben gezegd. Ze kunnen bedrijven helpen klantenservice, entertainment en gaming te bieden en ander werk te doen. Bedrijfsleiders moeten onderzoeken of dergelijke toepassingen hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.