Onderzoekers tonen microplastics aan in menselijke bloedbaan

Een Nederlands onderzoeksteam heeft voor het eerst aangetoond dat miniscule plastic deeltjes uit de leefomgeving in de menselijke bloedsomloop terecht komen.

Trefwoorden: #Amsterdam, #bloed, #microplastic, #onderzoek, #universiteit

Lees verder

research

( Foto: dobledphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Onderzoekers van de Nederlandse Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en Amsterdam UMC ontwikkelden een analysemethode die gericht is op het op sporenniveau aantonen van micro- en nano-plastic deeltjes in menselijk bloed.

De methode werd toegepast op het bloed van 22 anonieme donoren. Dit bloed werd onderzocht op de aanwezigheid van vijf verschillende polymeren. Ook werd van de afzonderlijke polymeren bepaald in welke mate ze aanwezig waren in het bloed.

Driekwart van de proefpersonen bleek plastics in het bloed te hebben. Het onderzoek levert voor het eerst bewijs dat plastic deeltjes bij mensen in de bloedsomloop terecht kunnen komen.

In het bloed van de proefpersonen bedroeg de totale concentratie plastic deeltjes gemiddeld 1,6 µg/ml, wat te vergelijken is met één theelepel plastic in 1.000 liter water. Een kwart van de geteste donoren had geen aantoonbare hoeveelheden plastic deeltjes van welke soort dan ook in het bloed.

Polyethyleentereftalaat (PET), polyethyleen en styreenpolymeren waren de meest aangetroffen soorten plastic in de bloedmonsters, gevolgd door poly(methylmethylacrylaat). Polypropyleen werd ook geanalyseerd, maar alle concentraties waren te laag om nauwkeurig te kunnen worden gemeten.

Een vervolgvraag is nu hoe schadelijk dit is. Hoe gemakkelijk kunnen deze deeltjes vanuit de bloedbaan in weefsels terechtkomen, bijvoorbeeld in organen zoals de hersenen?

VU-onderzoekster Marja Lamoree: “Deze dataset moet worden uitgebreid om inzicht te krijgen in hoe wijdverspreid plasticvervuiling is in het lichaam van mensen en hoe schadelijk dat kan zijn. Met dat inzicht kunnen we bepalen of blootstelling aan plastic deeltjes al dan niet een risico voor de volksgezondheid vormt.”