North Sea Port, Dow en Gutami openen nieuw zonnepark in Terneuzen

Het zonnepark zal 60 MW aan groene stroom opwekken, dat de komende 15 jaar wordt verkocht aan energiebedrijf Eneco. Bedrijven op het industriecomplex kunnen deze stroom afnemen.

Trefwoorden: #North Sea Port, #zonne-energie, #zonnepanelen

Lees verder

nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE -Het 32 hectare grote zonnepark werd door Gutami Holding gerealiseerd op het bedrijventerrein Valuepark Terneuzen. Dit is een joint venture tussen Dow Benelux en het havenbedrijf North Sea Port.

De hoeveelheid jaarlijks opgewekte elektriciteit staat gelijk aan een jaarverbruik van ruim 15.000 huishoudens. Met het zonnepark ondersteunen Dow, North Sea Port en Gutami de verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening.

Op deze locatie komen groene energieproductie op basis van zonne-energie, industriële energieconsumptie, logistieke bedrijvigheid en havenfaciliteiten samen.

De investering in hernieuwbare energie zorgt voor nieuwe investeringen in het elektriciteitsnetwerk in North Sea Port en sluit aan bij de klimaatdoelstellingen van de regio. In totaal staat er in het hele grensoverschrijdende havengebied ruim 290 MWp aan opgesteld vermogen zonne-energie en 280 MWp aan windenergie.

Dow is binnen het havengebied van North Sea Port een belangrijke industriële productielocatie en één van de grootste werkgevers in Zeeuws-Vlaanderen. Het hart van Dow in de Benelux ligt in Terneuzen. Dow Terneuzen is met 16 fabrieken en ongeveer 3.500 medewerkers de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd.

North Sea Port en Dow werken actief samen met alle betrokken partners binnen het Smart Delta Resources platform, waaraan grote energie- en grondstof-intensieve bedrijven deelnemen, om de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord op vlak van duurzaamheid te behalen.

Het Nederlandse Gutami Holding ontwikkelt, bouwt en exploiteert wereldwijd zonne-energieparken. Daarnaast verduurzaamt Gutami huizen in de Benelux.