North Sea Port ontwikkelde waterstofstrategie

Om de transitie te maken van fossiele naar duurzame brandstoffen en grondstoffen, wat een grote uitdaging vormt, speelt waterstof een zeer belangrijke rol. Als grootste waterstofhub van de Benelux groeit de haven uit tot een Europese speler.

Trefwoorden: #North Sea Port, #uitstoot, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - North Sea Port heeft hiervoor een waterstofstrategie ontwikkeld. Om de transitie te maken naar klimaatneutraliteit is een hele omslag nodig.

Door het toepassen van onder meer duurzame waterstof zullen de industrie en de transportsector er in de toekomst fundamenteel anders uitzien.

De grensoverschrijdende industriecluster in North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580 kton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, aluminium, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport toenemen.

Dit stelt de bestaande industrie in staat om aan de nationale, Europese en mondiale klimaatdoelstellingen te voldoen. De beschikbaarheid van duurzame waterstof en de bijbehorende infrastructuur zal tevens nieuwe, innovatieve industrie aantrekken. Economische toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden zo in het havengebied verder verankerd en vergroot, met steeds minder negatieve impact op de ruime omgeving.

Als grootste waterstofhub van de Benelux kan de haven inspelen op de bestaande en de toekomstige grootschalige lokale vraag naar waterstof. Aan de aanbodzijde staat een aantal projecten in de steigers om duurzame waterstof te produceren.

De aanlanding van (nieuwe) windparken op zee, in Nederland en België, is hiervoor van groot belang, onder meer om direct groene waterstof te maken. Door de aanwezigheid en verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnetwerk (380 kV) in Borssele en Gent kunnen toekomstige waterstoffabrieken bovendien grote hoeveelheden stroom afnemen.

De beschikbaarheid van infrastructuur voor afvang, transport en opslag van CO2 in lege gasvelden op zee of in tanks (Carbon Capture and Storage (CCS)) zal verder toenemen. North Sea Port is goed gelegen aan de Noordzee en stelt met tal van diepzeehaven-faciliteiten bedrijven in staat om waterstof uit andere landen te importeren.

Een open toegankelijk en grensoverschrijdend pijpleidingnetwerk voor waterstof zal alle aanbod en vraag in en om North Sea Port verbinden. Als multimodale haven beschikt North Sea Port over sterke achterlandverbindingen via spoor, binnenvaart en over de weg.

Hierdoor kan het transport van waterstof verzekerd worden naar andere industrieclusters en havens in Europa.